3 otázky pro Petra Havlenu, ředitele divize TZB

2.11.2018

Divizi TZB s 31 odborníky na vzduchotechniku, elektro, ústřední topení i zdravotní technologie vede Petr Havlena již přes 5 let.

Otázka 1. Jaké jsou aktuální trendy posledních let při projektování technických zařízení budov?

Petr Havlena: "Odpověď na otázku bych pojal ze dvou úhlů pohledu. Ten první se týká faktu, že v současnosti se začíná stále více projevovat tlak na realizace výpočetních modelů a simulace chování prostředí v (nově) navrhovaných objektech. Developeři na základě svých dřívějších, ne vždy dobrých, zkušeností chtějí doložit, že předložená řešení budou skutečně plnit jejich očekávání.

Z pohledu technologického vývoje je zřejmé, že technický vývoj se nezastavil ani u systému TZB. Investoři a developeři nyní již sami přicházejí s požadavky na inovace v řešení TZB svých objektů. Za běžný standard je dnes považováno využívání tepelných čerpadel a rekuperace, a tudíž i přechod na nízkoteplotní systémy vytápění a chlazení.

Nepřehlédnutelný vliv mají také směrnice EU týkající se energetické efektivity zařízení TZB. "

Otázka 2. Obermeyer Helika patří k hlavním propagátorům projektování v BIM. Zaznamenáváte i ve vaší divizi zvýšený zájem zákazníků o tuto metodiku?

P.H.: "Naše tehdy ještě samostatná firma Obermeyer HVAC byla jednou z prvních, která začala přecházet na zpracování projektových dokumentací v softwaru REVIT. Tato skutečnost byla vyvolána požadavky klientů, a to zejména společností SKANSKA Development, pro kterou jsme pracovali již v roce 2015. Dále následoval později oceněný, projekt Corso Karlín, pro který jsme připravovali část týkající se vzduchotechniky.

Nicméně lze konstatovat, že vývoj požadavků klientů na BIM modely TZB technologií se neustále vyvíjí. Je zřejmé, že je stále více tažen technickými možnostmi použitých SW, než skutečnou potřebou klienta.

V mnoha případech pak dochází k enormnímu nárůstu pracnosti při vytváření modelů, aniž by to klientovi přineslo skutečný efekt a zvýšila se tak využitelnost TZB. To nás přivedlo k nutnosti stanovení vlastní úrovně BIM, kterou obsahují naše standardní plnění. Ocenění ostatních požadavků klientů pak řešíme samostatně."

Otázka 3. Na které z dokončených projektů z poslední doby jste zvlášť hrdý?

P.H.: "Projektů, na kterých pracujeme, jsou desítky a jsem rád za každý, o kterém po odevzdání „moc neslyším“. Zajímavou zkušeností byla zakázka nové Helios HSK kliniky v německém Wiesbadenu.

Jedná se o novostavbu kliniky, která má hrubou podlažní plochu 98.000 m2. Je zde plánovaná kapacita cca 925 lůžek, operační oddělení s aktuálně 23 operačními sály a jednotky intenzivní péče – jak standardní, tak dětské. Nachází se zde také integrované funkční prostory gynekologie, oční, neurochirurgické a onkologické ambulance. Jsou zde umístěny i jednotky paliativní péče. V projektu je řešena centrální sterilizace, distribuční kuchyně, šatny, sklady a logistické zařízení. Navíc je zde umístěn heliport.

Na zakázce jsme pracovali společně s kolegy z Obermeyer Planen Beraten z Wiesbadenu a Mnichova. Náš úkol spočíval zejména v části týkající se vzduchotechniky. Postupně jsme pokročili i ke koordinaci a přepracování řady částí sanity, rozvodů tepla a chladu. V současné chvíli je stavba již zahájena."