Požární stanice letiště Praha-Kbely

Odevzdali jsme projektovou dokumentaci pro stavbu nové požární stanice na letišti Kbely.

Účel stavby
Jedná se o typ požární stanice v nejvyšší kategorii „C“. Tento typ je v České republice zatím pouze na dvou místech. Účelem stavby je vytvoření plného zázemí pro letištní hasičskou jednotku a její techniku a pro dosažení požadované nepřetržité operativnosti jednotky. Budova požární stanice je určena pro pobyt a výcvik personálu stanice a pro garážování mobilní zásahové hasičské techniky letiště Praha-Kbely Součástí areálu je multifunkční cvičná věž, určená pro požární sport, pro lezecký a slaňovací výcvik a pro sušení hadic. Dále budou vybudovány komunikace pro dopravní obslužnost budovy s návazností na stávající komunikace v areálu, a venkovní skladovací a výcvikové zpevněné plochy.

KBELY_marketing_pohled KBELY_marketing_axonometrie
Popis stavby

Jedná se o novostavbu na nezastavěné ploše v areálu letiště Kbely. Řešení umístění stavby je dáno požadavkem na dosažitelnost každého bodu letiště v co nejkratším čase. Proto je požární stanice umístěna ve středu délky letiště a co nejblíže vzletovým a pojezdovým drahám. Umístění umožňuje přímé spojové i vizuální spojení s řídící věží. Objekt má obdélníkový půdorys o rozměrech 119 x 26 m, má 3 nadzemní podlaží o celkové výšce 12m. Objekt není podsklepen. Koncepce objektu vychází z jeho základní funkce – spojení umístění požární techniky s nepřetržitým pobytem osob v zásahové pohotovosti. Zásahová pohotovost zahrnuje jak prostory pro přípravu, práci, relaxaci a fyzickou přípravu, tak prostory pro velení a administrativu. Požární technika má velké prostorové nároky na umístění vozidel, jejich základní údržbu a skladové zázemí pro materiály a vybavení nezbytné k zásahu. Tím vznikají tři základní prostory, které člení navrhovaný objekt: garáže, pobytové prostory a prostory pro fyzickou přípravu. Tyto prostory jsou od sebe odděleny prosklenými trakty schodišť, které jsou zdůrazněny jak zasunutím do fasády, tak materiálově. Hmota 3.NP je vzhledem k hmotě spodních dvou pater uskočena. Tvoří ji z větší části pobytové prostory jednotky a prostory velení s většími nároky na osvětlení a prostorový komfort zahrnující i možnost využít vzniklé pobytové terasy. V pravé části objektu, co nejblíže ploše jsou umístěny garáže pro 18 vozidel hasičské techniky, řazené ve dvou řadách za sebou. Tato část je vysoká přes dvě patra. Střední část objektu je v 1.NP věnovaná skladovému zázemí a provozní technologii objektu. Ve 2.NP se nachází šatny mužstva, dílny a sklady techniků. 3.NP slouží jako pobytové patro pro jednotku, jsou zde umístěny ložnice, učebna a klubovna, kuchyňka. Dále jsou zde prostory kanceláří velení a velín s operátory. Hmota 3.NP je v půdorysu ustoupena čímž se zlepšila provozní návaznost posádky na skluzy, vznikly pobytové terasy. Hmota místnosti velínu byla vysunuta dopředu tak, aby operační důstojník měl co nejlepší přehled, co se děje na ploše. Třetí část objektu je věnována fyzické přípravě členů požárního sboru. Je zde umístěna tělocvična, posilovna a tréninkový polygon s technologií simulace jednotlivých druhů zásahu.

Objekt stanice má jednoduchý užitný charakter odpovídající její technické funkci. A to jak v tvarování objektu, tak v materiálovém provedení. Část garáží bude prosklená, provedena v lehkém obvodovém plášti, s kovovými profily. Vrata budou ze světlopropustného materiálu (polykarbonátová), sekční, v kovovém rámu. Barva kovových částí – tmavě šedá, antracitová. Hlavní hmota objektu bude probarvená omítka světle šedá. Číslování vrat provedeno ve fontu Arial, čísla výšky 3 m, přisazena k levé hraně ostění vrat, barva červená. Rámy oken – tmavě šedá (antracit). Zdůrazněné schodišťové sekce členící hmotu stanice budou zapuštěny, v místě schodiště opláštěny lehkým obvodovým pláštěm se skleněnými panely a kryty horizontálními kovovými lamelami v červené barvě. Červené lamely budou použity i na protilehlých ustupujících fasádách ve stejné osové sekci jako jsou schodiště. Vystupující hmota dispečinku bude také zdůrazněna horizontálními lamelami ale v barvě tmavě šedé. (červená by se příliš agresivně odrážela do interiéru operační místnosti). Ustupující patro 3.NP bude opláštěno systémem zateplené provětrávané fasády, s obkladovými deskami na roštu. Desky budou velkoformátové HPL s dřevěným dekorem / dýhou s nepravidelným formátováním. Barva panelu středně hnědá.

Stavebně se jedná o železobetonovou nosnou konstrukci, založenou na pilotách, s klasickým vyzdívaným pláštěm.

Cvičná věž má půdorys 12 x 5 m, má 4 nadzemní podlaží a celkovou výšku 12 m. Koncepce objektu věže vychází z jeho základních požadovaných funkcí – věž je určena pro požární sport, pro lezecký výcvik a pro sušení hadic. Požární sport, tedy výstup pomocí žebříků do oken je prováděn na čelní východní straně. Na bočních stěnách jsou umístěny na jihu lezecká stěna s horolezeckými chyty a převisem a na severu hladká stěna pro slaňování. V západní části je umístěna provětrávaná věž s dvěma poloautomatickými navijáky na 2x 20 hadic délky 20m. Objekt cvičné věže má proto jednoduchý užitný charakter odpovídající její technické funkci. Stavebně se jedná o ocelovou konstrukci, založenou na betonové desce na pilotách.

Vždy s námi

Chci zasílat novinky

Chcete mít přehled o oblasti developmentu, architektury a posledních trendech ve stavebnictví?

Buďte v obraze! Přihlaste se k odběru Obermeyer Journal a dalších novinek. Neunikne vám žádná informace o inovacích, zajímavém využití technologií nebo case study z některých našich unikátních projektů