BYTOVÝ AREÁL SEMTÍNSKÁ, PRAHA – VINOŘ

Objednatel
České nemovitosti, a.s.
Architekt
OBERMEYER HELIKA a.s.
Generální projektant
OBERMEYER HELIKA a.s.
Doba výstavby
červenec 2005 - květen 2007
Doba realizace
květen 2006 - květen 2008
Realizované činnosti
zajištění doplňujících průzkumů, úprava dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení, inženýrská činnost
Náklady stavby
233 mil. Kč

Bytový areál tvoří ucelený komplex bytových staveb odpovídající městskému typu zástavby v přírodním prostředí biokoridoru s vazbami na širší okolí stávající bytové zástavby. Všech 7 bytových objektů má stejné hmotové, tvarové a materiálové znaky pro vytvoření souboru bytových staveb a je doplněn návrhem parkové zeleně propojující komplexně území. 5 objektů je čtyřpodlažních a 2 jsou pětipodlažní. V suterénu se nacházejí parkovací stání a technické vybavení objektů. Hlavní vstupy do objektů jsou orientované ke komunikaci vedoucí mezi objekty. Dispoziční princip všech obytných podlaží je stejný. Všechny domy jsou bezbariérově přístupné vlastními hlavními vstupy z chodníku nebo vstupy do podzemních podlaží. Dopravní řešení je navrženo s přístupovou a příjezdovou komunikací prodloužením stávající ul. Semtínské. Vnitrobloková komunikace je ukončena obratištěm pro možnost otáčení vozů, které bude výhledově po napojení sousední komunikace sloužit jako odstavné parkovací stání. Parkování automobilů je řešeno částečně suterénními garážemi pod jednotlivými bytovými domy a částečně odstavnými stáními na povrchu jako podélná stání u komunikace. Technická data stavby: Zastavěná plocha: 4 465 m2 Obestavěný prostor: 63 879 m3 Charakteristické jednotky: Počet bytových domů: 7 Počet bytů: 176 Počet parkovacích stání v objektech: 145 Počet odstavných stání na komunikacích: 23

Skrýt
Informace Další Předchozí Zavřít

Vždy s námi

Chci zasílat novinky

Chcete mít přehled o oblasti developmentu, architektury a posledních trendech ve stavebnictví?

Buďte v obraze! Přihlaste se k odběru Obermeyer Journal a dalších novinek. Neunikne vám žádná informace o inovacích, zajímavém využití technologií nebo case study z některých našich unikátních projektů