BYTOVÝ SOUBOR UHŘÍNĚVES ROMANCE II., PRAHA

Objednatel
Skanska, s.r.o.
Architekt
Generální projektant
OBERMEYER HELIKA a.s.
Doba výstavby
listopad 2006 - prosinec 2008
Doba realizace
červen 2007 - květen 2010
Realizované činnosti
Projektová činnost, autorské dozory, provozní a uživatelská dokumentace
Náklady stavby

Charakter nové navržené zástavby bytových domů odpovídá charakteru stávající zástavby lokality Praha - Uhříněves. Objekty o čtyřech až sedmi podlažích jsou bodového nebo liniového typu. Každý bytový dům je tvořen několika nadzemními objekty usazenými na společné platformě podzemních garáží. Plochá střecha garážových stání je osázena vegetací. Zakomponováním těchto hmot do krajiny vzniká zajímavé architektonické členění jinak nevýrazného okolního terénu. Objekty jsou navrženy s ohledem na ekonomičnost a jednoduchost výstavby. Celkové architektonické řešení objektů vychází z potřeby maximálně se přiblížit charakteru genia loci lokality a nenarušit tak její urbanistický výraz. Nejnižší bytové domy ve východní části řešeného území jsou čtyřpodlažní. Fasády objektů jsou tvarově jednoduché, omítnuté nebo opatřené obkladem. Plochy průčelí jsou dynamicky členěny zapuštěnými lodžiemi. Pro zdůraznění plasticity fasády jsou vnitřní prostory lodžií zvýrazněny živými barvami. Z důvodů maximálního oslunění a prosvětlení bytů jsou v lodžiích použita velká balkonová okna. Okna ostatních prostor jsou převážně jednoduchá s jednou otvíravou částí. V některých případech jsou na exponovaných fasádách jako akcent použity liniové balkony.

Skrýt
Informace Další Předchozí Zavřít

Vždy s námi

Chci zasílat novinky

Chcete mít přehled o oblasti developmentu, architektury a posledních trendech ve stavebnictví?

Buďte v obraze! Přihlaste se k odběru Obermeyer Journal a dalších novinek. Neunikne vám žádná informace o inovacích, zajímavém využití technologií nebo case study z některých našich unikátních projektů