LÁVKA PŘES STUDENOU VLTAVU, ŠUMAVA

Objednatel
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava
Architekt
Generální projektant
OBERMEYER HELIKA a.s.
Doba výstavby
prosinec 2009 - květen 2011
Doba realizace
příprava pro rok 2012
Realizované činnosti
Studie, dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení
Náklady stavby

Lávka „Černý Kříž" přes Studenou Vltavu se nachází na pomezí katastrů obcí Stožec a České Žleby, v místě bývalého mostu, který byl zničen po 2. světové válce. Most navazoval na násypové těleso výšky 0,3 - 2,5 m na pravém břehu Studené Vltavy směrem od osady Černý Kříž a výšky 1,5 - 3,5 m směrem k Dobré na Šumavě. Lávka je navržena jako trvalý jednopodlažní nepohyblivý a směrově nerozdělený silniční most o jednom poli. Založení mostu je hlubinné na mikropilotách, opěry jsou masivní, železobetonové, obložené lomovým kamenem. Nosná konstrukce je tvořena dvěma oblouky z lepeného lamelového dřeva, které jsou příčně spojené dřevěnými příčníky, pod mostovkou pak ocelovými válcovanými nosníky. Spodní pás nosné konstrukce - táhlo - tvoří dva lepené lamelové nosníky. Oblouky a táhla jsou spojené ocelovými závěsy. Mostovku tvoří podélné dubové mostnice. Na vnitřní straně oblouků mostu je umístěno dřevěné bezpečnostní zábradlí výšky 1,3 m, na obou stranách mostu kotvené do betonového křídla opěry obloženého lomovým kamenem.

Skrýt
Informace Další Předchozí Zavřít