PAVILON ONKOLOGIE, NEMOCNICE MLADÁ BOLESLAV

Objednatel
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.
Architekt
Ing. arch. Eliška Veselá, Ing.arch. Jan Žlábek, Ing. arch. Petra Trnečková
Generální projektant
OBERMEYER HELIKA a.s.
Doba výstavby
2014 - 2015
Doba realizace
2013 - 2015
Realizované činnosti
dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby a výkaz výměr, součinnost s ROP, související inženýrská činnost, autorský dozor
Náklady stavby
100 mil. Kč

TECHNICKÁ DATA
obestavěný prostor 11,2 tis. m3

Novostavba pavilonu s vyšetřovacím a léčebným provozem pro oddělení onkologie, nukleární medicíny a hemodialýzy, včetně nezbytného provozního zázemí pro pacienty a zaměstnance. Součástí jsou vyvolané stavební úpravy ve stávajících objektech.

Součástí pavilonu je i realizace čistých prostor – ředění cytostatik a příprava radiofarmak.

Hmotově je stavba řešena jednoduchým kubistickým tvarem, provozně propojeným spojovacím krčkem do pavilonu 4. Hlavní hmota objektu je tvořena čtvercovým půdorysem o třech podlažích. Poslední, čtvrté, podlaží je oproti ostatním ustoupené a půdorysně organičtěji zaoblené.

Pro odlehčení celé hmoty objektu byl zvolen obvodový plášť ze skla – v místech oken čirého, v místech parapetů z barevných zelených ploch. K projasnění vzhledu jsou vloženy nahodile bílé panely, které na fasádě ruší řád a monotónnost. Tato rozehrannost umožňuje reagovat na složitou dispozici tří oddělení, zároveň odlehčuje hmotu pavilonu 5 a respektuje tak dominantní roli sousedního pavilonu nové interny.

Skrýt
Informace Další Předchozí Zavřít