POLYFUNKČNÍ OBJEKT KAČEROV, PRAHA

Objednatel
Crescon, a.s.
Architekt
OBERMEYER HELIKA a.s.
Generální projektant
Doba výstavby
2011
Doba realizace
Realizované činnosti
architektonická studie
Náklady stavby

Návrh objektu byl veden snahou sjednotit vizuální chaos rozvolněné urbanistické struktury vložením nového jasně definovaného prvku, respektovat a přirozeně dotvářet stávající směry pohybu pěších a dopravní obslužnosti v území,vizuálně podpořit stávající stanici metra jako přirozené východisko a cíl cest a obohacovat místo děje novými aktivitami (v rámci teze „děje se, protože se něco děje"). Návrh vychází ze spojení dvou protikladných prvků. Neměnná stoa rámuje základní objekt a stává se vizuálním symbolem stanice metra - pevného bodu v městském prostoru. Proměnnost prostředí je umožněna vloženými prvky funkcí (kavárna, obchod, fitness, administrativa apod.), které se mohou v čase měnit. Plocha: Obestavěný prostor 103 213 m?, zastavěná plocha 2 911 m?, hrubá podlažní plocha 23 530 m?, celková pronajímatelná plocha 8 275 m?

Skrýt
Informace Další Předchozí Zavřít