REGIONÁLNÍ CENTRUM PRO ZPRACOVÁNÍ ODPADU KARLOVARSKÉHO KRAJE

Objednatel
Metrostav, a.s., Divize 9, Závod Karlovy Vary
Návrh
Arcadis Bohemiaplan s.r.o.
Projektant stavební části
OBERMEYER HELIKA a.s.
Doba výstavby
2015 - 2017
Doba realizace
2015 - 2016
Realizované činnosti
aktualizace dokumentace pro výběr zhotovitele, dokumentace pro provedení stavby, autorský dozor
Náklady stavby
700 mil. Kč

TECHNICKÁ DATA STAVBY
Celková plocha areálu: 34 500 m2

Novostavba areálu pro úpravu a využití především směsného a objemného komunálního odpadu z Karlovarského kraje v celkovém množství 60 000 t/rok zmenší množství komunálního odpadu ukládaného na skládky zhruba na čtvrtinu.

Jedná se první dokončenou stavbu tohoto typu v České republice. Cílem je výroba granulí z komunálního směsného odpadu, jako náhradního paliva, kterého bude využito jako náhrada hnědého uhlí při výrobě elektřiny a tepla v provozu PK Vřesová.

Skrýt
Informace Další Předchozí Zavřít