BIM

Informační modelování staveb (BIM) je zcela revoluční způsob přístupu k projektování a dokumentaci stavebních projektů se skutečnými ekonomickými přínosy v průběhu projektování, výstavby i následného provozu.


Společnost OBERMEYER HELIKA je jedním z lídrů projektování budov metodikou BIM (z anglického Building Information Modeling) a členem několika odborných organizací v oblasti BIM (v ČR, SK, EU). Tento komplexní proces informačního modelování budov, odpovídající trendu Průmysl 4.0 (v průmyslovém odvětví), zahrnuje tvorbu digitálního 3D modelu s integrovanou databází informací a dat o stavbě, jejích prvcích a vybavení.

Komplexní vícerozměrný model umožňuje výrazně lepší pochopení a možnost efektivní prezentace, již od počátku jeho vývoje, všem zainteresovaným stranám projektu (investor, projektant, generální dodavatel, správa budovy, aj.). Sdílená databáze, kterou mohou využívat všechny subjekty od projektantů po uživatele, je k dispozici během celého životního cyklu stavby, od fáze návrhu přes realizaci až po případnou demolici. Ve fázi projektování se do ní zaznamenávají data o vlastnostech a požadavcích na jednotlivé stavební konstrukce, prvky a technologická zařízení. Ve spolupráci s dodavatelem a správcem objektu lze databázi dále rozvíjet dle individuálních potřeb a připravit tak model obsahující podrobné informace ke každému prvku, zařízení či třeba kusu nábytku, využitelné při správě budovy.

Moderní způsob informačního modelování budov s sebou přináší nové pracovní postupy, zvýšenou kvalitu koordinace, rozsáhlou databázi informací, efektivní spolupráci a kontrolu investorem. Výsledky zajistí jasnější přehled o celém projektu pro všechny zainteresované strany.

Metodika BIM:

  • odpovídá aktuálnímu trendu Průmysl 4.0 probíhajícímu v průmyslovém odvětví
  • umožňuje důležitá rozhodnutí činit efektivněji než u tradičních 2D CAD programů
  • pomocí inteligentních prvků vytváří digitální model stavby v měřítku 1:1
  • v komplexní databázi uchovává konzistentní data, která mohou být sdílena všemi spolupracujícími subjekty
  • zajišťuje provázanost a vyšší míru koordinace mezi navazujícími částmi projektové dokumentace
  • definuje údaje o plochách, kubaturách, materiálech, vlastnostech a parametrech
  • umožňuje důkladnou kontrolu kolizí ještě před vlastní realizací
  • šetří náklady investorovi i dodavateli (transparentnost, vyšší míra koordinace a pochopení celého projektu)

Jsme členem Odborné rady pro BIM.

thumbnail of CZ_BIM_certifikat_kolektivni_clen_Obermeyer Helika a.s_