BIM

Informační modelování staveb (BIM) je zcela revoluční způsob přístupu k projektování a dokumentaci stavebních projektů se skutečnými ekonomickými přínosy v průběhu projektování, výstavby i následného provozu.


Při tvorbě návrhů využíváme pokrokovou metodu trojrozměrného informačního modelu budovy, často nazývanou jako BIM. Informační model budovy představuje strukturovanou databázi, v níž jsou soustředěny veškeré informace o stavbě od všech účastníků, kteří do procesu přípravy a realizace projektu vstupují. Na projektu mohou souběžně pracovat všechny projekční týmy a koordinovat svou činnost, včas odhalovat možné kolize a předcházet tak komplikacím při výstavbě. Model současně umožňuje provádění simulací a analýz, na jejichž základě je návrh průběžně optimalizován, aniž by vznikala potřeba zdlouhavě a nákladně přepracovávat dokumentaci – technické výkresy jsou generovány přímo z modelu. Informační model budovy neslouží pouze k vypracování projektové dokumentace, obsahuje data užitečná při výstavbě, správě i likvidaci stavby a poskytuje tak lepší kontrolu nad projektem jak architektovi, tak investorovi a uživateli díla.

Přechod od prostého 3D modelování k informačnímu modelu, který umožňuje mnohem komplexnější uchopení projektu a koordinaci jeho jednotlivých složek, představuje významný posun ke kvalitě a ekonomické efektivitě procesu navrhování. Naše společnost je v přechodu na metodu BIM jednou z nejprogresivnějších projekčních kanceláří a neustále pracuje na co nejefektivnějším využívání jejího potenciálu.

Jsme členem Odborné rady pro BIM.

czbim_logo