Energeticky efektivní budovy

Navrhujeme a projektujeme energeticky šetrné stavby (green buildings), jakožto vysoce výkonné, energeticky nenáročné a zdrojově účinné budovy. Tyto stavby jsou koncipované tak, aby splnily cíle a potřeby klientů a zároveň vytvářely pohodu a komfort pro uživatele. Hlavními parametry projektování jsou vlastnost a výkon, celoživotní přístup a zdravé prostředí.


Environmentálně odpovědný přístup k projektování, který zastáváme a prosazujeme, se odráží v návrzích energeticky efektivních budov bez ohledu na to, zda se jedná o novostavbu či rekonstruovaný objekt. Energetickou charakteristiku stavby ovlivňuje její hmotové řešení, volba konstrukčních materiálů, kvalita provedení detailů i návrh systémů technické infrastruktury. My v projektu obsáhneme všechny tyto složky a v průběhu zpracování návrhu je s uplatněním metody BIM optimalizujeme tak, aby tvořily maximálně efektivní celek. Proto naše projekty splňují nejpřísnější nároky na energetickou úspornost a šetrnost k životnímu prostředí. V průběhu projektování jsme na informačním modelu budovy schopní provádět analýzy a simulace a ověřovat tak správnost navržených řešení. Minimalizace energetických nároků a jiných zdrojů potřebných při provozu budovy se přirozeně promítá do úspory nákladů spojených s užíváním stavby na straně investora a budoucích uživatelů. I to je důvod, proč jsou naše projekty na trhu s nemovitostmi atraktivními.

Zodpovědný přístup k životnímu prostředí stále více zasahuje i do oblasti projektů a výstavby budov. Současně s ním roste poptávka po jejich energetické a environmentální certifikaci. Skupina Obermeyer zajišťuje služby v certifikačních systémech LEED a BREEAM s užší specializací na systém BREEAM, který je pro oblast Evropy dominantní.