OBERMEYER HELIKA podporuje činnost Odboru koncepce BIM

29.7.2019

V červnu letošního roku proběhlo setkání zástupců ODBORU KONCEPCE BIM ČESKÉ AGENTURY PRO STANDARDIZACI (ČAS) a společnosti OBERMEYER HELIKA. Za Odbor koncepce BIM se zúčastnil jeho ředitel Jaroslav Nechyba. Za spol. OBERMEYER HELIKA se zúčastnil generální ředitel Jiří Fousek, finanční ředitel Pavel Boš, ředitel divize architektury a pozemních staveb Zdeněk Pelinka a manažer pro strategii BIM Jan Korbut.

Odbor koncepce BIM na základě pověření Ministerstva průmyslu a obchodu zajišťuje přípravu metodik a standardů pro zavedení BIM v ČR, které bude možné využít ke splnění zamýšlené povinnosti pro veřejné zadavatele od roku 2022. Odbor v rámci své činnosti mimo jiné spolupracuje s odborníky z praxe, pořádá semináře pro odbornou veřejnost a zajišťuje vzdělávání a metodickou podporu veřejných zadavatelů.

Na schůzce byla přednesena celková koncepce a strategie tohoto odboru a vysvětleny další kroky přípravy standardů a metodik. Společnost OBERMEYER HELIKA plně podporuje činnost Odboru koncepce BIM a věří ve zdárnou přípravu potřebných standardů. Domníváme se, že efektivní rozvoj stavebnictví spočívá mimo jiné v programu digitalizace stavebnictví (iniciativa Stavebnictví 4.0), jejíž podstatnou částí je právě zahájení širokého využívání metody BIM.