Aupark v Hradci Králové

2.5.2017

Na podzim dokončené multifunkční centrum Aupark plní funkce obchodu, služeb a zábavy, doplněné prostory kanceláří a bydlení, v 6-ti podlažním objektu, který je logickou nárožní dominantou Gočárovi Třídy.

Design fasád vychází z rozdílného charakteru okolních ulic. Prostředí vzrostlé zeleně, živé městské zástavby a odkazy industriální minulosti se tak spojují v jeden celek.

Jižní bondová fasáda se svítícími prolisy inspiruje stíny dopadajícími na fasádu od přilehlé kaštanové aleje nacházející se na Gočárově třídě. Tímto prvkem docilujeme ještě většího splynutí s cennou přírodní kulisou. Vlnící se fasáda Puškinovy ulice s rozsáhlou bytovou zástavbou je tvořena podbarveným skleněným obkladem doplněným o prosvětlené výkladce. Fasáda svým tvarem a odvážnou barevností symbolizuje dynamiku života ulice, která je důležitou spojnicí mezi Gočárovou Třídou a vlakovým nádražím. Vliv dosud zanedbaných prostor přilehlých k vlakovému nádraží se projevil v industriálním charakteru Zamenhofovy ulice. Tento rys se odráží v designu fasád orientovaných tímto směrem, kde je použita kontaktní omítková fasáda s předsazenými kovovými rámy.

Interiér Auparku záměrně kontrastuje s vnější různorodostí stavby a sjednocuje vnitřní prostor do živé obchodní pasáže. Vnitřní prostory jsou výrazně prosvětlené a nabízí nadstandardní velikost. Snadná dostupnost, s ohledem na přilehlá nádraží, je podpořena dostatkem návštěvnických parkovacích kapacit, v suterénu stavby i přilehlého parkovacího domu, který z části plní funkci P+R. Oba objekty, ve dvou podlažích bezbariérově propojeny proskleným koridorem, tvoří jeden funkční celek.

Parkovací dům se minimalistickým řešením, betonovým skeletem a hliníkovými fasádními panely, ještě více přiklání k designu průmyslové stavby.

Budova je přihlášena do soutěže vyhlášené Českou komorou architektů - Česká cena za architekturu.