Bytový dům Waltrovka B5, B6

Stavba bytového domu B5,B6 svým umístěním, prostorovým a výškovým uspořádáním navazuje na navrhovanou okolní zástavbu. Domy jsou umístěné při okraji parku, střecha garáží je řešena částečně jako soukromá zahrada navazující na zeleň parku. Bodové domy mají šest a pět nadzemních podlaží s čtvercovým, případně lehce protaženým obdélným půdorysem na společné podnoži garáží. Fasády domů mají výrazné horizontální členění, které vytváří jednotný charakter zástavby i za použití kombinace dvou barevných odstínů obkladů. Fasády domů jsou řešeny v kombinaci obkladu v podlažích a světlé omítky v pásech stropů. Okna mají tmavé dřevěné rámy. Vstupy od domu jsou řešeny v hliníkovém systému.

Fasády domů jsou se systémovým kontaktním zateplením a tenkovrstvou omítkou světlého přírodního barevného odstínu, lokálně s obkladem na bázi betonu. Střechy objektů jsou ploché.