Dopravní infrastruktura a PPP

12.10.2016

Na hojně navštívené snídani s novináři, která se konala 11.10.2017 v hotelu Grand Mark, jsme představili naše zkušenosti s dopravní infrastrukturou a PPP projekty, které jsme získali ve funkci technického poradce výběrového řízení výstavby bratislavského obchvatu formou PPP. Výběrové řízení, jehož zadavatelem bylo Ministerstvo dopravy SR, se konalo formou tzv. soutěžního dialogu, který spočíval v hledání nejlepšího řešení na základě minimálních požadavků na projekt. Celý projekt dálničního obchvatu je aktuálně realizován formou PPP projektu (Public Private Partnership – projektu veřejně-soukromého partnerství), kdy se prostřednictvím tendru našel dodavatel (koncesionář), který zajistí návrh, výstavbu a údržbu po dobu třicetiletého trvání koncese a na tyto činnosti si zajistí i financování (tzv. DBFOM model).

Česká republika na úspěšnou realizaci PPP projektu na celostátní úrovni zatím čeká. Změnu ale naznačuje současný vývoj okolo dostavby a následného zajištění provozu a údržby 32 kilometrů dlouhého úseku dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem. Celková délka dálnice D4 dosahuje 84 km a dokončeno je v současnosti 47 km, ve výstavbě je pak téměř 5 km. Ministerstvo dopravy hledá optimální variantu zajištění dostavby dálnice D4, spojující Prahu s jižními Čechami, i budování dalších kilometrů dálnic v ČR. Jednou z variant jsou PPP projekty.