Eperia Prešov získala cenu Svazu stavebních podnikatelů Slovenska za vysokou kvalitu realizace

26.4.2018
oceneni Budova obchodního centra Eperia v Prešově, kterou projektovala naše slovenská pobočka, získala cenu udělenou odbornou porotou za:
• řemeslně dobře zvládnuté stavební detaily
• technologie výstavby, která zabezpečila krátký čas realizace stavby
• realizace progresívních a inovativních technologií při technickém vybavení stavby
• technické řešení a způsob realizace, která zabezpečí efektivní pokračování výstavby

Video z přímého přenosu na STV1

Budova obchodního centra Eperia v Prešově je vizuálně rozdělená na dvě hmoty. Umístění a tvarování hlavních vstupů přirozeně navazuje na předpokládaný tok lidí z parkovacích ploch i z okolních pěších a cyklistických tras. Poloha vstupů je výsledkem analýz místa a vychází z požadavku na dobrou dostupnost, viditelnost a atraktivitu. Hmota objektu je horizontálně tvarovaná a výškově rozdělená na dva segmenty. Vyšší dvoupatrová část má ambice akcentovat vstupy a dobře identifikovat objekt při pohledu z okolních ulic. Materiál fasád je rozdělený z architektonického i z ekonomického hlediska na dražší exponované fasády, které jsou řešené prosklenými plochami a metalickým obkladem, který je součástí provětrávané fasády a tepelněizolačního pláště složeného ze sendvičových panelů. Méně exponované fasády sa nacházejí na opačné straně. Venkovní veřejné prostory nákupního centra Eperia jsou navržené koncepčně jako rozptylové plochy aktivního veřejného života návštěvníků s funkcí kultury, oddechu a aktivit pro děti. Zelené plochy v areálu můžeme rozdělit na zeleň parkovišť a na zeleň v blízkosti hlavních vstupů a detských hřišť.

Autoři architektonického řešení: Ing. arch. Ladislav Nagy, Ing. arch. Martin Tribus, Peter Žiak
Projektanti architektonické části: Obermeyer Helika, s. r. o.
Projektant rozhodující odborné části: Ing. Marek Ištokovič, Ing. Andrej Rybár
Hlavní zhotovitel: Keraming, a.s.
Stavebník: VSV Consulting, s. r. o., J&T REAL ESTATE
Dozorová činnost: C. T. E. Engineering, s.r.o.
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 50 mil. €
Doba výstavby: 05/2016 – 11/2017

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Maximální výška objektu +15,500 m od ±0,000 = 242,20 m.n.m.
Komíny +17,000 m
Celková plocha stavebního pozemku: 70 030 m2
Zastavěná plocha objektu: 16 988 m2
Zastavěná plocha objektu (bez venkovních ramp a schodišť): 15 676 m2
Podlahová (užitná) plocha objektu (1np+2np): 29 161 m2
Obestavěný objem objektu: 221 652 m3
Počet parkovacích míst: 199 míst v 1.p.p. (z toho 8 p.m. imobilní), 226 míst venkovních stání (z toho 16 p.m. imobil)