Grand prix architektů 2017

7.12.2017 Náš kolega Jan Farka je autorem systému vzduchotechniky v teamu pana architekta Petra Franty oceněné budovy CIIRC.

Projekt je z hlediska TZB zajímavý tím, že část objektu má dvojitou fasádu tvořenou klasickou prosklenou fasádou, která je ve vzdálenosti cca 60 cm kryta vnější fasádou z ETFE, dvojitou folií mezerou, v které je trvale udržován přetlak vzduchu. Prostor mezi oběma fasádami v zimním období tvoří akumulátor tepla z něhož je nasáván vzduch do VZT jednotek pro dvě nejvyšší podlaží. V letním období je prostor mezi fasádami provětráván a snižuje tak teplotu vnějšího povrchu fasády a pomáhá se stíněním slunečního záření. Všechny tyto vlastnosti výrazně přispívají ke snížení potřeby energií pro vytápění a chlazení objektu.
CIIRC_Grand Prix_2017