Modernizace Liberecké nemocnice

Zúčastnili jsme se soutěže na architektonický návrh projektu na modernizaci Krajské nemocnice Liberec. Mezi třinácti soutěžními návrhy, které posuzovala porota složená z odborníků, představitelů nemocnice i regionálních zastupitelů, jsme se umístili mezi šesti nejlepšími týmy, které získaly finanční odměnu.

Práce na soutěžním návrhu se ujal tým architektů Pavlína Pospíšilová, Ondřej Míčka a Aleš Nedvídek. Na návrhu spolupracovali Tereza Drahošová, Tomáš Janeček, Josef Kříž, Jana Pražáková, Zdeněk Sůva a Petr Vašina. Základní myšlenkou návrhu je, že moderní nemocnice představuje živý organismus, který se neustále vyvíjí. „Naším cílem bylo vytvoření funkčních celků, příjemného pobytového prostoru pro pacienty i přívětivého pracovního prostředí pro zaměstnance,“ vysvětluje Ing. arch. Pavlína Pospíšilová, vedoucí ateliéru architektury a spoluautorka konceptu. Návrh spočívá v přehledném uspořádání areálu nemocnice, jehož těžištěm by měl být urgentní příjem s novým heliportem, na nějž postupně navazují další provozy propojené novou páteří vedenou středem nemocnice. Podle plánu by se měly původní objekty postupně vyměnit za zcela nové. Součástí návrhu je také nové čtvercové náměstí se zelení, které plní rovněž funkci hlavního vchodu do nemocnice.

Společnost Obermeyer Helika vycházela při tvorbě svého návrhu ze svých mimořádně rozsáhlých zkušeností se zdravotnickými objekty. Na svém kontě má do této chvíle téměř tři desítky zdravotnických projektů v Česku i v zahraničí, například rekonstrukci pavilonu dětské kliniky Fakultní nemocnice Motol v Praze nebo traumacentrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. „Účast v této architektonické soutěži pro nás byla výzva, kterou jsme právě vzhledem k našim značným zkušenostem rádi přijali. Naše umístění nás velmi těší, nicméně ještě větší radost máme z toho, že některé z našich podnětů a nápadů budou pravděpodobně využity i při samotné realizaci rekonstrukce, jak naznačili představitelé liberecké nemocnice,“ dále uvedla Pavlína Pospíšilová.

3_0005 3_0007 3_0013 3_0014 2017_01_10_HELIKA_Liberec_0003 2017_01_13_HELIKA_Liberec_0000(1)