Nové medicentrum v pražské Waltrovce

6.3.2018

Na rekonstrukci památkově chráněné budovy Walter v bývalém průmyslovém areálu Waltrovka v Praze-Jinonicích a na její přeměně na zdravotnické zařízení jsme se podíleli jako generální projektant.

Cílem přestavby historické budovy Walter bylo vytvořit vhodné prostory pro zdravotnické zařízení s náročnými lékařskými provozy a moderním technickým vybavením a současně v maximální možné míře zachovat původní charakter stavby se všemi cennými prvky v exteriéru i interiéru. „Tento úkol pro nás znamenal zajímavou příležitost, jak zúročit bohaté zkušenosti, které máme jak s projekty z oblasti zdravotnictví, tak s rekonstrukcemi památkově chráněných budov,“ říká Jiří Fousek, generální ředitel kanceláře Obermeyer Helika.

Z původní budovy zůstal zachován železobetonový skelet a její hlavní charakteristické aspekty, jako je členění fasád a typické velké okenní sestavy. Objekt má jedno podzemní podlaží, pět nadzemních a šesté ustupující podlaží. „Náš tým projektantů pro svoji práci využíval software Revit, který umožňuje detailní rozplánování všech prostor až do nejmenších detailů. Na základě tohoto konceptu byl následně vyroben 3D model rekonstruované budovy, jenž pomohl s prostorovým uspořádáním a usnadnil rozvržení všech plánovaných instalací,“ vysvětluje Jiří Fousek. Vzhledem k tomu, že dvěma hlavními nájemci jsou soukromé kliniky, nacházejí se v budově specifické a na technické i interiérové vybavení náročné prostory: ambulance a ordinace nejrůznějšího zaměření, vyšetřovny zobrazovacích metod včetně magnetické rezonance, oddělení rehabilitace či vestavba dvou operačních sálů s pooperačním oddělením. V přízemí je pak umístěna lékárna a také restaurace.

Projektová dokumentace zahrnovala nejen stavebně-technickou připravenost jednotlivých prostor v rámci objektu, ale také instalaci zdravotnických technologií, technického zařízení a interiérového vybavení.