Požární stanice letiště Praha-Kbely

Odevzdali jsme projektovou dokumentaci pro stavbu nové požární stanice na letišti Kbely. Jde o stanici nejvyšší kategorie typu C, v České republice teprve třetí.

Popis stavby

Nová hasičská stanice bude mít tři nadzemní podlaží s hrubou podlažní plochou 5 200 m2 a celkovou výškou 12 m. Konstrukce bude železobetonová, založená na pilotách, s klasicky vyzdívaným pláštěm. Objekt, vybudovaný na ploše 3 000 m2, bude zajišťovat komplexní zázemí pro letištní hasičskou jednotku, tedy poskytovat vhodné prostory pro pobyt a výcvik personálu a pro garážování mobilní zásahové hasičské techniky. Součástí areálu o rozloze 13 000 m2 bude i multifunkční cvičná věž s polygonem určeným pro simulaci jednotlivých hasičských zásahů, požární sport, lezecký a slaňovací výcvik a zároveň pro sušení hadic. Projekt zahrnuje i vybudování komunikací pro dopravní obslužnost budovy s návazností na stávající komunikace v areálu a dále venkovní skladovací a výcvikové zpevněné plochy.

„Objekt vznikne jako novostavba na dosud nezastavěné ploše. Jeho umístění reflektuje požadavek zadavatele na dosažitelnost každého bodu letiště v co nejkratším čase. Umístěn je proto ve středu délky letiště a blízko vzletovým a pojezdovým drahám. To umožňuje i přímé vizuální spojení s řídicí věží,“ vysvětluje Jiří Fousek, generální ředitel společnosti OBERMEYER HELIKA.

 KBELY_marketing_pohled KBELY_marketing_axonometrie

Specifika TZB

Vzhledem k specifické funkci budovy byla součástí projektové dokumentace také ne zcela běžná technická zařízení. Z oboru vzduchotechniky jsou zvláštností speciální odtahy od výfuků v garážích, posuvně nastavitelné pro konkrétní stojící vozidlo. V garážích jsou dále odsávány skříně na zásahové oděvy.

Ve cvičném polygonu, což je vlastně velká labyrintová klec s mnoha překážkami, je instalováno vzduchotechnické zařízení umožňující okamžité havarijní odkouření místnosti z důvodu bezpečné pomoci cvičícímu při jakýchkoli potížích.

Výcvikový program lze z velína polygonu neustále kontrolovat, monitorovat a analyzovat. Ovládají se odtud i bezpečnostní zařízení, jako je ventilace, bezpečnostní kamery či indikátor polohy. K dispozici je tlačítko nouzového zastavení, které vypne celé zařízení a zapne ventilaci a osvětlení všech místností.

Na cvičišti ukazuje zařízení v krokovém monitorovacím režimu pomocí rozsvícených značek přesnou polohu všech osob, které používají dýchací vybavení. V prostoru lze také nainstalovat termovizní a infračervené kamery pro vizuální sledování trénujících osob. Srdeční frekvenci je možné měřit telemetrickým systémem, jenž vyšle vizuální signál, jakmile klesne srdeční frekvence některé z trénujících osob. Velitel může dávat pokyny a také přijímat odpovědi prostřednictvím komunikačního systému. Zvukový systém obsahuje řídicí jednotku, CD přehrávač, napájecí zdroj, zvukové CD a také dva 80W reproduktory. Zvuk se ovládá pomocí počítače.

V objektu je kompresorová stanice pro nízkotlaký i vysokotlaký rozvod stlačeného vzduchu, který je používán pro doplňování a servis dýchací techniky.

Hasičská nádrž

V objektu bude vybudována nádrž o objemu 50m3, která bude sloužit jako zásobárna pro plnění hasičských cisteren. Pro tuto činnost budou zřízena čtyři místa, na dvou probíhá plnění horním volným výtokem nad cisternu, na dvou spodním výtokem s připojením na plnicí hadici. Pro každé místo bude vedeno samostatné potrubí. Napouštění obstarají dvě zálohovaná čerpadla. Vše je řízeno a spouštěno systémem MaR v co nejjednodušším režimu. Dopouštění nádrže je řešeno přes dvě potrubí DN 50 a DN100 pro malý a velký pokles hladiny.

Specialisté na silnoproud projektovali silové napájení osvětlení, zásuvek a technologie dle požadavků ostatních profesí.

Pro myčku hasičských automobilů bude zřízena čistírna odpadních vod, oddělující ropné látky a mycí prostředky na principu chemické koagulace.

Prostory pro zázemí, fyzickou přípravu i techniku

Koncepce hasičské stanice vychází z její základní funkce, tedy vhodného spojení nepřetržitého pobytu osob v zásahové pohotovosti s umístěním požární techniky. Dle projektu je budova rozčleněna do tří hlavních sekcí – garáže, pobytové prostory a prostory pro fyzickou přípravu. První část představuje prostory pro garáže, které jsou navrženy pro 18 hasičských vozidel. První nadzemní podlaží střední části budovy slouží jako skladové a servisní zázemí a je zde umístěna provozní technologie objektu. Ve druhém poschodí se pak nacházejí šatny mužstva, dílny a sklady techniků. Třetí podlaží, rovněž ve středové části, v půdorysu ustupuje. Projekt počítá s jeho využitím pro pobyt jednotky. Jsou zde naplánovány ložnice, učebna, klubovna a kuchyňka. Také se zde nacházejí kanceláře velení a dispečink s operátory. Třetí část budovy je vyhrazena prostorům pro fyzickou přípravu členů hasičského sboru. K dispozici zde budou mít tělocvičnu, posilovnu a tréninkový polygon.

Výstavba by měla začít v roce 2018 a dokončení se plánuje na rok 2019. Zadavatelem projektu je Ministerstvo obrany České republiky. Generálním dodavatelem projektové dokumentace je společnost INTAR a.s.