Připravované technologické centrum Dronet v Plzni

Získali jsme zakázku na projekční prace pro přestavbu nemovité kulturní památky bývalého Českého pivovaru Světovar v Plzni. Zrekonstruovaná budova bude součástí Technologického centra Dronet, které si klade za cíl přilákat do Plzně společnosti podnikající v oblasti výroby dronů a vývoje sw aplikací spojených s využíváním dronů v praxi. Součástí projektu je i rekonstrukce Vily, doplňkového objekt bývalého pivovaru, který bude nově využit na kanceláře, dílny a zázemí pro zaměstnance.

OBERMEYER HELIKA pro rekonstrukci zajistí vypracování dokumentace pro stavební povolení a dokumentaci pro provedení stavby včetně všech inženýrských činností nezbytných pro získání pravomocného rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením z důvodu změny náplně a využití objektu Technologického centra Dronet. Dále vypracuje projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně inženýrských prací potřebných pro získání pravomocného stavebního povolení a dokumentaci pro provádění stavby ke stavebním úpravám administrativní budovy – vily. Kancelář rovněž zajistí autorský dozor v průběhu realizace stavby.

Při přípravě projektové dokumentace bude tým OBERMEYER HELIKA vycházet z architektonické studie Technologického centra Dronet, jejímiž autory jsou Akad. arch. Milan Varvařovský s MgA. Terezou Varvařovskou a která nově specifikuje budoucí náplň objektu dle požadavku investora, jímž je statutární město Plzeň.

Technologické centrum Dronet vzniklo z iniciativy Správy informačních technologií města Plzeň a zaměřuje se na podporu firem z oboru bezpilotního leteckého průmyslu. V současné době hlavní objekt zahrnuje komplex pronajímatelných kanceláří, prototypových výrobních, testovacích, výstavních a přednáškových prostor, zasedacích místností a doprovodných prostor pro zaměstnance a provozní techniky.