Rezidenční projekt Duo Rokytka

8.2.2018

Ve Vysočanech vyrostou 2 nové nízkoenergetické bytové domy.

Cílem návrhu bylo vytvořit architekturu, která reaguje na danou lokalitu a těží z její neobvyklé polohy na pomezí dvou městských částí a parku s potokem Rokytkou. Na jedné straně je město se svou jasně danou blokovou strukturou, pravidelností, uzavřeností, vymezeností. Na druhé straně zeleň parku, klidná zelená linie s protékajícím vodním prvkem, která působí lehce, otevřeně, volně, nepravidelně, hravě.

Návrh vychází z těchto dvou směrů a současně se hmotově snaží navázat na zástavbu v tomto území. Jedná se o dva bodové věžové objekty, které neuzavírají městský blok, ale navazují na linii obdobné typologie objektů postavených na významné terénní hraně. Samotný objekt tvoří jasně definované hmoty dvou věží v parteru rozšířené o další (nižší) hmotu „zakusující se“ do věže. Charakter objektu navazuje na město svou jednoduchou a přesto snadno rozpoznatelnou stopou, park a volnost prostoru se odráží ve volném ztvárnění jednotlivých pozic okenních otvorů a přisazených balkonů, kde nesymetrie poukazuje na volnou krajinu. Současně čistota jednoduchého tvaru vnějšího pláště - „kabátu“ umožnuje různorodost, kterou dále sledujeme v možnostech jednotlivých dispozic. Současně objekt pevně stojí na jasném základu, fasáda se dotýká země a koncept celku působí stabilně. Materiálově bude fasáda řešena kontaktním zateplovacím pláštěm s jemnozrnnou ušlechtilou omítkou vysoké odolnosti a kvality v lomeném bílém odstínu, povrch odsazeného parteru vystupujícího z hlavní hmoty bude materiálově pojednán velkoformátovým obkladem v šedé barvě. Okna budou mít tmavé rámy. Celkovou koncepci podtrhuje parková úprava parteru. Hlavními architektonickými prvky jsou jasnost hlavní kompoziční osy a symetrie parkové úpravy.

Investor: Crescon Delta, s.r.o.
Architekt: Ing. arch. Ondřej Míčka