Summit Koncepce BIM 2019

25.11.2019

Ve čtvrtek 21. 11. se v Praze pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu a České agentury pro standardizaci a Digitální Česko konal Summit Koncepce BIM.

Tato reprezentativní mezinárodní konference věnovaná implementaci koncepce BIM do českého stavebnictví se věnovala důležitým tématům, která jsou definována ve vládní strategii Digitální Česko a ve vládním usnesení o zavádění Koncepce BIM do českého stavebnictví.

Program byl zaměřen zejména na vládní přínos pro rozvoj českého stavebnictví pomocí digitalizace a na podporu transformace na Stavebnictví 4.0. Mluvčí zde přednesli zajímavé zkušenosti z oblasti BIM a veřejného zadávání v Evropě a byla prezentována kooperace na standardech se zahraničními organizacemi. Na tuto část navázaly zásadní informace o koncepci BIM v ČR v souvislosti s plány pro další období.

Za Obermeyer Helika se zúčastnili naši kolegové Jan Korbut a Tomáš Eiderna. Zajímavé byly přednášky pojednávající o plánované digitalizaci v širším měřítku (nejen ve stavebnictví), představení kooperace se zahraničními organizacemi a neméně zajímavá byla i závěrečná diskuze zástupců předních českých odborných organizací. Díky proběhlému summitu dostává připravovaná koncepce českých standardů konkrétnější obrysy.