Zahraniční projekt: Modernizace Business Centre Bratislava IV

Naše společnost získala zakázku na rekonstrukci administrativní budovy Business Centre Bratislava IV, která pochází z roku 1999. Cílem projektu je komplexní rekonstrukce a „upgrade“ budovy včetně společných prostor a transformace z tzv. single-tenant building na multi-tenant. V rámci řešení projektu došlo v Obermeyer Helika k propojení týmů projekce a projektového řízení.

Objekt Business Centre Bratislava IV je několik posledních let nevyužívaný, dříve sloužil jako centrála jedinému velkému nájemci. Projekt přestavby zahrnuje vypracování dokumentace pro výběr zhotovitele, jejímž úkolem je definovat požadavky na opravu a modernizaci stávající budovy. S výjimkou drobných stavebních úprav ve vnitřní dispozici je objekt v původním stavu, což představuje problémy s poměrně zastaralými technologiemi a hlavně s provozem budovy. Jde zejména o přehřívání prostoru kanceláří v letním období a naopak jejich ochlazování v období zimním.

Celková zastavěná plocha objektu je 2 832 m2. Budova má 13 nadzemních a jedno podzemní podlaží a půdorysově i výškově je členěna na tři části. Část 1 – hlava – má 6 nadzemních a jedno podzemní podlaží, nejvyšší část B – věž – má 13 nadzemních a jedno podzemní podlaží a část C – pata – má 3 nadzemní a jedno podzemní podlaží. Základ administrativní budovy tvoří čtvercový blok o 10 nadzemních podlažích. Nad tímto základním blokem je umístěna nástavba ve tvaru obráceného komolého jehlanu s jedním podlažím, umístěná na jedno podlažní podnoži. Na hlavní blok navazuje na severní straně třípodlažní blok trojúhelníkového zaobleného tvaru, na jižní straně je napojen krček a jižní šestipodlažní blok podkovového tvaru.

Dispoziční řešení objektu

Administrativní budova má v suterénu (1. PP) umístněné strojovny, rozvodny, sklady a garážové stání. Další technologie – kotelna, strojovna chlazení a strojovna VZT – je na 13. NP, případně na střechách budovy. Kancelářské prostory a k nim příslušející zasedací místnosti, archívy, kuchyňky, případně serverovny se rozkládají od 1. poschodí / 2. NP až po 11. poschodí / 12. NP.

Dispozice kancelářských podlaží je typická umístněním komunikačního jádra s výtahy a sociálním zázemím do středu podlaží obou objektů A a B, kancelářské prostory jsou potom rozmístěné po obvodě každého podlaží. Poslední kancelářské podlaží je tvarově atypické, má kruhový tvar půdorysu a šikmá neotvíravá pásová okna.

V přízemí budovy jsou umístněné 2 hlavní vstupy. Nachází se zde také školicí, zasedací a kancelářské prostory, dále bistro, prostory bývalé jídelny s kuchyňkou na ohřev jídel a zázemím (jídelna a její kuchyně jsou dlouhodobě nefunkční), ale i prodejna a technologické prostory mobilního operátora ORANGE.

Stavebně technické řešení objektu

Nosný systém objektu tvoří železobetonový monolitický skelet, jehož základy jsou založeny na pilotách. Denní osvětlení pobytových kancelářských prostor je zajištěno průběžnými pásovými okny. Všechny tyto prostory jsou rovněž vybaveny i umělým osvětlením pomocí zářivkových (převážně kazetových) svítidel. Co se týče fasády, oken a střechy, počítá se s opravami.