NEMOCNICE NÁCHOD

Generel
Objednatel
Královéhradecký kraj
Lokalita
Náchod
Architekt
OBERMEYER HELIKA a.s.
Generální projektant
OBERMEYER HELIKA a.s.
Realizace projektu
2009 – 2015
Realizace stavby
2014
Realizované činnosti

rozvojová studie areálu ON Náchod do roku 2020
dokumentace pro ÚR areálu ON Náchod
součinnost při projednání DÚR
dokumentace pro stavební povolení
zajištění stavebního povolení
tendrová dokumentace
prováděcí projekt přípravných prací etapa O a autorský dozor
studie 2. etapy modernizace oblastní nemocnice
prováděcí projekt přípravných prací – etapa 0 a autorské dozory
dokumentace pro provedení stavby
autorský dozor
dokumentace skutečného provedení

Projekt v číslech

1615 mil. Kč náklady stavby
195.000 m³ obestavěný prostor
9.000 m² zastavěná plocha

Popis projektu

Předmětem projektu byla dostavba areálu oblastní nemocnice v Náchodě. Urbanisticko-architektonické řešení vycházelo z potřeby uspořádat, sjednotit a především modernizovat provoz nemocnice, která je rozdělena na dva funkční celky (dolní a horní areál). Základním atributem navržené koncepce areálu je vytvoření předpokladů pro hladké fungování provozních vazeb, tedy bezkolizní pohyb pacientů, zaměstnanců a zdravotnického materiálu. Návrh předpokládá vybudování páteřního koridoru tvořeného soustavou chodeb vedoucích v několika úrovních celým areálem z nejnižší vstupní příjmové části (ambulance a urgentní příjem) až k nejvýše orientovanému stávajícímu pavilonu (patologie s laboratořemi).

Charakteristické jednotky: 2 zákrokové sály, 1 rozřazovací, 7 operačních sálů z toho 2 super-aseptické, 450 lůžek včetně JIP a ARO, 35 ambulancí, MRI, CT, RDG oddělení, laboratoře, technické zázemí, rekonstrukce navazujících objektů.

KONTAKTUJTE NÁS

OBERMEYER HELIKA a.s.

© 2024 OBERMEYER Helika | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram