PARKOVACÍ DŮM P+R ČERNÝ MOST

Novostavba
Objednatel
Hlavní Město Praha - Odbor investiční
Lokalita
Praha 14 - Černý most
Generální projektant
OBERMEYER HELIKA a.s.
Realizace projektu
2011 – 2021
Realizace stavby
2020 – 2021
Realizované činnosti

studie dopravního řešení

předprojektová příprava zakázky

technicko-poradenská činnost při zpracování žádosti o dotaci

dokumentace pro územní rozhodnutí

dokumentace pro stavební povolení

dokumentace pro výběr zhotovitele

autorský dozor

Projekt v číslech

7 460 m² zastavěná plocha
530 mil. Kč náklady stavby

3D
Popis projektu

Veřejně prospěšná stavba parkovacího domu typu P+R poskytne až 880 parkovacích stání a vznikla na místě bývalého pozemního parkoviště v Chlumecké ulici.

V objektu jsme dbali na úsporu energie. Díky otevřenému konceptu a volné fasádě došlo k úspoře potrubí a strojů VZT a tím snížení energetické náročnosti objektu. Fasáda je částečně pokryta zelení pro zlepšení prostředí a zpříjemnění okolí hlavní komunikace. Situačně obtížná lokalita a náročné přeložky inženýrských sítí. Základem budovy je železobetonový monolitický skelet, do kterého jsou vloženy zateplené vestavby s technickými zařízeními. Čtyřpodlažní objekt je v podélném směru rozdělen středovou provětrávací šachtou, kdy jednotlivá polopatra jsou vůči sobě výškově posunuta. Celkem tak vzniklo 8 polopater.

KONTAKTUJTE NÁS

OBERMEYER HELIKA a.s.

© 2024 OBERMEYER Helika | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram