REGIONÁLNÍ CENTRUM ZPRACOVÁNÍ ODPADU KARLOVY VARY

Novostavba
Objednatel
Metrostav, a.s., Divize 9
Lokalita
Vintířovská výsypka, Vintířov u Sokolova, Vřesová
Projektant DPS
OBERMEYER HELIKA a.s.
Realizace projektu
2015 – 2017
Realizace stavby
2015 – 2017
Realizované činnosti

aktualizace dokumentace pro výběr zhotovitele
dokumentace pro provedení stavby

dokumentace změny stavby před dokončením
autorský dozor

Projekt v číslech

600 mil. Kč náklady
34 500 m² celková plocha areálu
o 42 000 t/rok sníženo množství komunálního odpadu

Popis projektu

Jeden z nepřehlédnutelných projektů veřejného zájmu představuje realizace technologické linky pro třídění a zpracování směsného a objemného odpadu v Karlovarském kraji. Jedná se o první dokončenou stavbu tohoto typu v ČR. Díky ní se až na čtvrtinu sníží množství komunálního odpadu v kraji ukládaného na skládky, konkrétně z 60 000 t/rok na 18 000 t/rok. Významný je ekologický přínos stavby. Při zpracování odpadu dochází k výrobě paliva, které bude použito jako náhrada hnědého uhlí při výrobě elektřiny a tepla v provozu PK Vřesová. Další využitelné složky budou recyklovány.

Komplexní projektová dokumentace stavebního řešení včetně přípravy pro osazení technologie řešeného areálu sestávající z administrativní a výrobních budov, zádržné nádrže na vodu, areálové a příjezdové komunikace, areálová technická infrastruktura.

KONTAKTUJTE NÁS

OBERMEYER HELIKA a.s.

© 2024 OBERMEYER Helika | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram