Jsme generálním projektantem právě otevřené dostavby svařovny Škoda Auto v Kvasinách

Publikováno 27. 4. 2023

Projekční a stavebně-poradenská kancelář OBERMEYER HELIKA a.s. je generálním projektantem projektu přístavby SVAŘOVNY K1K v Kvasinách. Objednavatelem projektu je Škoda Auto a.s., Mladá Boleslav. Výstavba byla zahájena v září 2021 a dokončena v březnu 2023. Hala byla uvedena do provozu 1. dubna 2023.

„Rolí generálního projektanta přístavby svařovny jsme v závodě Kvasiny navázali na úspěšnou spolupráci se Škoda Auto, a.s., kdy jsme plnili roli generálního projektanta u výstavby svařovny M1 a jejího rozšíření. Působíme zde s přestávkami od roku 2012,“ říká generální ředitel OBERMEYER HELIKA Ing. Jiří Fousek. „Tato fáze řešila provedení nové části svařovny, která umožní větší rozmanitost vyráběných modelů. Nabídne také prostor pro zázemí zaměstnanců, jako jsou šatny s hygienickým zázemím, kanceláře provozu svařovny a logistiky, dispečink výroby, provoz pracovního lékařství a mzdová účtárna,“ doplňuje Ing. Jiří Fousek.

Architektura objektu je účelová, technicistního charakteru, tvarově i materiálově navazuje na stávající haly realizované jako poslední budovy tohoto komplexu i na charakter ostatní zástavby v závodě. Řešení vychází zejména z prostorových požadavků na technologii, trasy materiálových toků a bezpečný pohyb osob v objektu.

Nová budova zaujala místo před starou vrátnicí a stavebně uzavřela jihozápadní část areálu. Součástí projektu byly i komunikace a nové obratiště vnitrozávodové dopravy. Je doplněno protihlukovou stěnou, která snižuje možné dopady hlukové zátěže z automobilového provozu směrem do obce Kvasiny. Chodníky navazující na komunikace umístěné kolem volných fasád objektu svařovny umožňují bezbariérový pohyb zaměstnanců od staré vrátnice k výrobním a administrativním objektům areálu.

Tisková zpráva ke stažení.

KONTAKTUJTE NÁS

OBERMEYER HELIKA a.s.

© 2024 OBERMEYER Helika | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram