Nový pavilon nemocnice Pelhřimov Stavbou roku 2023

Publikováno 27. 11. 2023

Pětipodlažní pavilon nemocnice Pelhřimov získal prestižní titul Stavba roku 2023. 

Porota ocenila velmi dobře promyšlený funkční provoz, profesionalitu tvůrců, prostorové řešení návrhu i snahu o výtvarný účinek orientačního systému novostavby.

„Velmi nás těší ocenění Stavba roku 2023 získané pro Pavilon péče o rodinu Nemocnice Pelhřimov. Díky výborné kooperaci s Krajem Vysočina, vedením Nemocnice Pelhřimov a dodavatelem stavby sdružením společností PKS stavby a Metrostav se podařilo realizovat projekt, který je velkým přínosem pro celý kraj,“ říká Jiří Fousek, generální ředitel Obermeyer Helika. „Je známo, že ve zdravotnickém sektoru existuje vysoká poptávka po nových stavebních projektech a rekonstrukcích u existujících nemocnic, klinik a zdravotnických zařízení, v praxi ovšem často narážíme na nejrůznější komplikace zpomalující tempo obnovy této zdravotnické infrastruktury. Je dobře, že i ve veřejné a státní správě se najdou lidé, kteří své projekty řeší koncepčně a systematicky. A právě výsledkem takového přístupu je projekt oceněného pavilonu Nemocnice Pelhřimov.“

Video z předávání ocenění.

Tisková zpráva k ocenění Stavba roku. 

O projektu:

Investice do zdravotnictví v kraji Vysočina, konkrétně vybudování nového nemocničního pavilonu v Nemocnici Pelhřimov zvýšilo kvalitu zdravotnických služeb poskytovaných v této významné regionální nemocnici. Nový pavilon – architektonicky atraktivní pětipodlažní budova – nyní poskytuje zázemí pro dětské, gynekologicko-porodnické a neurologické oddělení.


V rámci dané investice byla vystavěna jak nová budova, tak i tři nadzemní spojovací krčky, které propojily novostavbu s klíčovými provozy nemocnice. Realizace tří spojovacích mostů významně zjednodušuje provozní vazby mezi sousedními pavilony. Dosáhlo se tak zvýšení efektivity fungování nemocnice jako celku.


Došlo ke zlepšení dostupnosti centrálních operačních sálů, což umožňuje rychlejší řešení akutních stavů vyžadujících mezioborovou spolupráci. Detailně bylo vyřešeno uspořádání jednotlivých oddělení, jejich návaznosti a koridory, s cílem dosáhnout co nejkratších přesunů pacientů. Současně však bylo nutné při pohybech pacientů brát ohled na případné nežádoucí kontakty mezi nimi tak, aby se maximálně eliminovala možnost přenosu infekčních nemocí.


Neocenitelnou přidanou hodnotou této stavby je napojení transportu produktů ze stravovacího pavilonu přímo do většiny lůžkových oddělení nemocnice. Důležitou funkcí budovy je také parkovací zázemí v podzemním podlaží, které slouží jak pro klienty nemocnice, tak i pro obslužná vozidla zdravotnického zařízení.

Stavba roku nový pavilon nemocnice Pelhřimov
Titul stavba roku 2023 pavilon nemocnice Pelhřimov
Předávání ocenění Stavba roku za nový pavilon nemocnice Pelhřimov

KONTAKTUJTE NÁS

OBERMEYER HELIKA a.s.

© 2024 OBERMEYER Helika | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram