Podpořili jsme studentskou soutěž Hala roku Akademik 2022

Publikováno 2. 5. 2022

V dubnu letošního roku proběhl další ročník soutěže Hala roku Akademik, která je určená studentům vysokých škol. Účastníky tentokrát čekalo zadání překlenout prostor o výšce 200 mm a délce 1500 mm modelem ze dřeva, papíru a přírodních provázků.

Projekční a architektonická kancelář Obermeyer Helika se podílela na soutěži Hala roku Akademik formou udělení ceny – Divoké karty. Touto cenou ocenili model s precizní konstrukcí týmu Lepidlologie. Cenu předal Ing. Korbut, vedoucí ateliéru pozemní stavby. „Na vítězném modelu nás zaujalo právě krásné řemeslné zpracování, čistá a úhledná konstrukce. Navíc bylo skvělé, že model uspěl i při zátěžových testech,“ hovoří o principu vítězného modelu Ing. Jan Korbut. Jak vítězní studenti sami hodnotí svoji účast v soutěži? „Náš model byl založen na principu příhradové konstrukce. Vybrali jsme si materiál, ze kterého jsme chtěli tvořit a dali jsme si záležet na velmi precizní zpracování tak, aby spoje našeho modelu byly co nejdokonalejší. I proto nám vytvoření modelu zabralo neuvěřitelné tři dny. Myslím, že právě vhodná volba materiálu a jistá manuální zručnost, kterou jsem získal při výrobě dřívějších modelů, se nyní, v letošním ročníku soutěže, zúročila,“ říká Kryštof Feldstein a dodává: „Model jsme nejprve nakreslili ve 3D v programu Revit, což nám hodně pomohlo. Navíc jsme tak získali i informaci o spotřebě materiálu. Dá se říct, že když se model dobře naprogramuje, tak Revit spočítá i špejle, které jsou k výrobě zapotřebí, trochu jako výkaz výměr.“ Ing. Vojtěch Sedmidubský, vedoucí ateliéru mostních konstrukcí ocenil postup studentů při plánování i realizaci modelu: „Zvolený typ konstrukce, příhradová konstrukce, je pro překlenutí většího rozpětí velmi efektivní technologie a není překvapením, že studenti s jejím použitím dosáhli výborného výsledku. Příhradové konstrukce se nejen v mostním stavitelství používají pro překlenutí velkých rozpětí bez možnosti mezilehlé podpory. Jedná se o velmi lehké konstrukce s velmi efektivním využitím materiálových vlastností, kde jednotlivé pruty jsou namáhány primárně osovými silami. V praxi jsou nejčastěji používané ocelové příhradové nosníky, které nacházejí velmi široké použití nejen v mostním, ale i pozemním stavitelství. Typickým příkladem jsou železniční mosty většího rozpětí. Velmi běžné jsou i dřevěné příhradové konstrukce (např. dřevěné lávky s rozpětím, kde by plnostěnný nosník již nebyl efektivní). Precizní provedení spojů, na které se vítězové soutěže koncentrovali, je pro konstrukci rovněž zásadní.“

KONTAKTUJTE NÁS

OBERMEYER HELIKA a.s.

ISO
Máme certifikaci ČSN EN ISO 9001:2009 - Systém řízení kvality, ČSN EN ISO 14001:2005 - Systém environmentálního managementu a ČSN OHSAS 18001:2008 - Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jsme členy ČKAIT, czBIM a CACE.
© 2023 OBERMEYER Helika | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram