CENTRUM EKONOMICKO MANAŽERSKÝCH STUDIÍ II. ČZU

Objednatel
Česká zemědělská univerzita v Praze
Projektové práce
OBERMEYER HELIKA a.s.
Architekt
ATELIER GENESIS, spol. s r. o.
Realizace stavby
2016 - 2018
Realizace projektu
2012 - 2016
Realizované činnosti
dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro výběr zhotovitele, dokumentace pro provedení stavby vč. výkazu výměr, rozpočtu a návrhu interiéru, inženýrsko-investorská činnost, autorský dozor
Náklady stavby
220 mil. Kč

TECHNICKÁ DATA STAVBY
zastavěná plocha:                           2 061 m2
obestavěný prostor:                      27 916 m3
celková podlažní plocha:              7 665 m2

Dostavba stávajícího objektu CEMS I. V budově jsou navrženy posluchárny, seminární místnosti a pracovny pedagogů, vše s nezbytným zázemím, rozptylovými prostorami a technickým zázemím pro cca 1067 studentů včetně velkokapacitní posluchárny s AV technikou pro 275 osob.

Společnost Obermeyer Helika organizovala, řídila a zajistila projektové práce a inženýrské služby – vedení zakázky, zajištění všech projekčních dílů.

Skrýt
Informace Další Předchozí Zavřít