4×4 CULTURAL FACTORY SVĚTOVAR, PLZEŇ

Objednatel
Magistrát města Plzně
Architekt
OBERMEYER HELIKA a.s.
Generální projektant
Sdružení HELIKA- SUDOP
Realizace stavby
2013 - 2015
Realizace projektu
2011 - 2013
Realizované činnosti
architektonická studie, dokumentace k územnímu řízení, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro výběr dodavatele, zajištění stanovisek, inženýring, zaměření
Náklady stavby
215 mil. Kč

TECHNICKÁ DATA STAVBY:
zastavěná plocha: 4 800 m2
plocha komunikací a zpevněných ploch: 8 500 m2
obestavěný prostor – novostavba: 5 200 m3; rekonstrukce: 21 000m3

Řešený objekt a dotčené pozemky se nachází v severní části areálu bývalého plzeňského pivovaru Světovar. Dnes se areál nachází v intravilánu města, ve čtvrti, kterou je možno charakterizovat jako urbanisticky a funkčně smíšené území. Hlavní cíl ochrany historických staveb vidí autoři návrhu revitalizace v důsledném zachování autenticity. Všechny stávající prostory, původně sloužící pivovarským provozům, byly navrženy jako odvážné subtilní železobetonové konstrukce, které dnes vnitřním prostorům dodávají téměř až spirituální charakter. Cílem je tyto konstrukce, v nejlepším slova smyslu „puristicky" očistit a zakonzervovat v jejich obnažené podobě (umožňuje-li to účel prostoru ve vztahu k platné legislativě), tak aby na návštěvníka působila elegance a konstrukční smělost jejich tvarů, stejně jako genius loci. Obnovou se chápe očištění stávajícího stavu od nánosů minulých dob a poté stabilizace výsledného vzhledu, nikoliv snaha utváření replik. Hlavní funkční náplní stavby je víceúčelové kulturní zařízení (4x4 Cultural Factory Světovar) a Archiv města Plzně (Archiv Světovar).

Skrýt
Informace Další Předchozí Zavřít