ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA KAVČÍ HORY, PRAHA 4

Objednatel
HTP ČR s.r.o., Investor: 4P.IMMO Praha, s.r.o.
Architekt
Ing.akad.arch. Michal Gabriel, Ing.arch. Václav Aulický
Generální projektant
GA – konsorcium (Projekční kancelář AGN s.r.o. + SportStudie Praha a.s.)
Realizace stavby
2006 - 2008
Realizace projektu
2005 – 2007
Realizované činnosti
příprava akce, výkon funkce managera projektu, řízení projektových prací v zastoupení developera, spolupráce při výběru zhotovitele, technická kontrola, stavební technický dozor, přejímky díla a soupisy závad
Náklady stavby
1 380 mil. Kč

Administrativní budova Kavčí hory je polyfunkční budovou s převážně administrativní funkcí pro 2100 zaměstnanců. Kancelářské prostory umožňují maximální flexibilitu a variabilnost pro snadné budoucí změny dispozičního uspořádání. Všechny kanceláře jsou nuceně větrány a klimatizovány. Kromě administrativy jsou v budově menší obchodní plochy, sklady, stravovací zařízení, technické zázemí a rozsáhlé podzemní parkoviště. Budova má 4 podzemní a 5 nadzemních podlaží s dominantní částí objektu o jedenácti patrech. Objekt je řešen jako hřebenový systém se čtyřmi rovnoběžnými křídly orientovanými podélnou osou ve směru sever-jich. Tato křídla jsou spojena středním kolmým traktem. Vzhledem k rozlehlosti je stavba rozdělena na dvě části se samostatnými vstupy a zázemím. Součástí řešení budovy jsou i přípojky médií a veřejné plochy mezi ulicemi M. Pujmanové a Na Hřebenech II. Zastavěná plocha: 7 100 m2. Čistá kancelářská plocha: 31 500 m2. Užitná plocha 71 500 m2.

Skrýt
Informace Další Předchozí Zavřít