ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA ROSUM, BRATISLAVA – RUŽÍNOV

Objednatel
Rosum,a.s.
Architekt
OBERMEYER HELIKA a.s.
Generální projektant
OBERMEYER HELIKA a.s.
Realizace stavby
2015 - 2016
Realizace projektu
2013 - 2016
Realizované činnosti
architektonická studie, dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro povolení stavby, dokumentace pro provedení stavby, dokumentace pro výběr zhotovitele, dokumentace změny stavby před dokončením, dokumentace vestaveb fitoutů, autorský dozor
Náklady stavby

Výstavba nové administrativní budovy při ulici Ružinovská sleduje původní záměr autorů návrhu urbanistického konceptu, tj. obohatit hlavní kompoziční osu sídliště sledem samostatně situovaných architektonických solitérů staveb občanské vybavenosti. Zbývající plocha řešeného území zůstane nezastavěna a bude upravena jako přírodní park se zelenými plochami výškově a prostorově členěnými pomocí terénních teras, které sledují vrstevnice mírně svažitého pozemku stavby.

Architektonickou kompozici budovy charakterizují dvě proti sobě stojící kancelářské věže, které jsou svou podélnou osou situovány ve směru východ – západ. Severní a jižní kancelářská věž mezi sebou vytváří prostor, využitý jako čtyřpodlažní parkovací dům s pobytovou střešní zahradou. Obě věže spojuje navzájem přízemí objektu s hlavním vstupem a vjezdem do parkingu. Prostory v přízemí budovy jsou využívány jako komerční obchodní jednotky obohacující parter přilehlých městských tříd.

Skrýt
Informace Další Předchozí Zavřít