ANGLICKÉ GYMNÁZIUM VYSOČANY, PRAHA

Objednatel
Best Properties South, a.s.
Architekt
OBERMEYER HELIKA a.s.
Generální projektant
Realizace stavby
2008
Realizace projektu
Realizované činnosti
architektonická studie
Náklady stavby

Koncepční studie se zabývá využitím pozemků investora v blízkosti stanice metra Vysočanská pro stavbu Anglického gymnázia. Navržený komplex se skládá ze čtyř základních hmot. Na stanici metra navazuje vstupní předprostor vymezený okrouhlou stěnou, která by měla evokovat „náruč" komplexu. Zároveň to bude prostor shromažďovací a oddychový, se vzrostlou zelení a městským mobiliářem doplněným vodním prvkem či drobnou plastikou. Na tento prostor navazuje vstupní hala gymnázia s přímou vazbou na jídelnu a aulu. Následuje hlavní hmota budovy školy s učebnami a objekt tělocvičny se zázemím. Hmotové řešení vychází z tvaru a polohy pozemku a z kapacitních a estetických požadavků investora.

Skrýt
Informace Další Předchozí Zavřít