BUDOVA MAGISTRÁTU MĚSTA PLZEŇ

Objednatel
Útvar koncepce a rozvoje města Plzeň
Architekt
OBERMEYER HELIKA a. s.
Generální projektant
OBERMEYER HELIKA a.s.
Realizace stavby
Realizace projektu
2010 - 2012
Realizované činnosti
studie
Náklady stavby
cca 0,6 mld. Kč

Bývalá budova vedení společnosti ŠKODA HOLDING se nachází na hranici areálu Škodových závodů, nedaleko centra města. Zpracovaná architektonická studie se zabývá možnostmi jejího využití pro potřeby Magistrátu města Plzně, jako sídla všech jeho odborů a městských příspěvkových organizací. Budova je situovaná v místech, které pro mnohé obyvatele Plzně symbolizuje kontakt se zaměstnáním a průmyslovou tradicí města.

Studie předkládá dvě možná řešení - první varianta uvažuje rekonstrukci stávající budovy a její zvýšení o jedno a půl patra, exteriér ponechává v téměř původní podobě. V rámci vnitřních dispozic by byly vytvořeny přepážkové haly se skladovacími prostory a kanceláře, došlo by k přizpůsobení výškové úrovně prvního podlaží. Druhá varianta počítá s demolicí původního objektu a vybudováním nové administrativní budovy, která bude vyhovovat potřebám instituce s cca 600 zaměstnanci.

Skrýt
Informace Další Předchozí Zavřít