BYTOVÝ AREÁL SEMTÍNSKÁ, PRAHA – VINOŘ

Objednatel
České nemovitosti, a.s.
Architekt
OBERMEYER HELIKA a.s. - Ing. arch. Veronika Kubátová
Generální projektant
OBERMEYER HELIKA a.s.
Realizace stavby
2006 - 2008
Realizace projektu
2005 - 2007
Realizované činnosti
zajištění doplňujících průzkumů, úprava dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení, inženýrská činnost
Náklady stavby
233 mil. Kč

TECHNICKÁ DATA:
zastavěná plocha: 4 460 m2
obestavěný prostor: 63 900 m3
CHARAKTERISTICKÉ JEDNOTKY:
7 bytových domů, 176 bytů, 145 parkovacích stání v objektech, 23 odstavných stání na komunikacích

Ucelený komplex bytových staveb odpovídající městskému typu zástavby v přírodním prostředí biokoridoru. Všech 7 bytových objektů (5 čtyřpodlažních a 2 pětipodlažní) má stejné hmotové, tvarové a materiálové znaky pro vytvoření souboru bytových staveb a je doplněn návrhem parkové zeleně propojující komplexně území. V suterénu se nacházejí parkovací stání a technické vybavení objektů. Hlavní vstupy do objektů jsou orientované ke komunikaci vedoucí mezi objekty.

Parkování automobilů je řešeno částečně suterénními garážemi pod jednotlivými bytovými domy a částečně odstavnými stáními na povrchu jako podélná stání u komunikace.

Skrýt
Informace Další Předchozí Zavřít