ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA – PLODINOVÁ BURZA, PRAHA

Objednatel
Česká národní banka
Architekt
OBERMEYER HELIKA a.s.
Generální projektant
OBERMEYER HELIKA a.s.
Realizace stavby
1997 - 2000
Realizace projektu
1995 - 2000
Realizované činnosti
aktualizace a doplnění zadání stavby, geodetické a průzkumné práce, projekt pro stavební povolení, výkon veřejnoprávní inženýrské činnosti, dokumentace pro zadání dodávek, dokumentace pro řízení investičního projektu a provádění stavby, autorský dozor, technický dozor objednatele, souborné výtvarné řešení interiéru a libreto výtvarných děl, zpracování části realizační dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby
Náklady stavby
cca 800 mil. Kč

TECHNICKÁ DATA STAVBY
Obestavěný prostor: 57 822 m3
Zastavěná plocha: 2 028 m2
CHARAKTERISTICKÉ JEDNOTKY
Kapacita společenského sálu: 304 osob

Komplex ústředí České národní banky v Praze se skládá ze dvou objektů - historické Roithovy budovy a budovy bývalé Plodinové burzy. Záměrem rekonstrukce bylo obě sousedící budovy spojit do jednoho funkčního celku. Oba objekty jsou uvedeny na seznamu nemovitých kulturních památek České republiky a nacházejí se na území pražské městské památkové rezervace UNESCO. Cílem rekonstrukce budovy bylo vytvořit pro potřeby instituce centrální banky kongresové a vzdělávací centrum - místo, kde by ČNB mohla odpovídajícím způsobem prezentovat odborné veřejnosti své záměry a rozhodnutí. Budova po rekonstrukci obsahuje odbornou knihovnu a archiv ČNB, dva multifunkční kongresové sály, výukové a výstavní prostory včetně cateringového zázemí. V přízemí budovy byl nově zřízen bankovní klub. Jedinečnou zkušeností se stala práce architektů na obnově dochovaných historických interiérů. Uplatněn byl princip přiznání současného moderního vzhledu všech nově zřizovaných prvků v historických interiérech.

Skrýt
Informace Další Předchozí Zavřít