ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA – ROITHOVA BUDOVA, PRAHA

Objednatel
Česká národní banka
Architekt
OBERMEYER HELIKA a.s.
Generální projektant
OBERMEYER HELIKA a.s.
Realizace stavby
1997 - 2000
Realizace projektu
1995 - 2000 (další spolupráce až do roku 2002)
Realizované činnosti
geodetické a průzkumné práce, projekt pro stavební povolení, výkon veřejnoprávní inženýrské činnosti, dokumentace pro zadání dodávek, dokumentace pro řízení investičního projektu a provádění stavby, autorský dozor generálního projektanta, technický dozor objednatele, souborné výtvarné řešení ineriéru a libreto výtvarných děl, zpracování části realizační dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby, dozor zpracovatele realizační dokumentace včetně koordinační činnosti.
Náklady stavby
4.9 mld. Kč

TECHNICKÁ DATA STAVBY obestavěný prostor: 257 900 m3 zastavěná plocha: 7 700 m2 charakteristické jednotky: Počet kanceláří: 516, Plocha kanceláří: 14 100 m2 Komplex ústředí České národní banky v Praze se skládá ze dvou objektů - historické Roithovy budovy a budovy bývalé Plodinové burzy. Záměrem rekonstrukce bylo obě sousedící budovy spojit do jednoho funkčního celku. Oba objekty jsou uvedeny na seznamu nemovitých kulturních památek České republiky a nacházejí se na území pražské městské památkové rezervace UNESCO. Stavba nazývaná podle svého autora architekta Františka Roitha sloužila od doby svého vzniku jako bankovní budova. V suterénech budovy se nachází historický trezor sloužící dnes jako bankovní muzeum a také nově vytvořené prostory odpovídající soudobým bezpečnostním požadavkům na trezory chránící peněžní rezervy centrální banky. Nadzemní část budovy je až na výjimky využita jako administrativní zázemí ČNB. Roithova budova je v přízemí rozdělena na dvě části veřejně přístupnou pasáží obklopenou nájemními prostorami. V budově se rovněž nacházejí prostory využívané jako pracovny guvernéra ČNB, členů Bankovní rady ČNB a jejich poradců. Zvláštní pozornost byla věnována návrhu interiéru pro soubor místností určených pro zasedání Bankovní rady.

Skrýt
Informace Další Předchozí Zavřít