DÁLNICE D1 0,0 – 2,5 KM, ČESKÁ REPUBLIKA

Objednatel
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Architekt
Generální projektant
OBERMEYER HELIKA a.s.
Realizace stavby
únor 2003 - březen 2005
Realizace projektu
říjen 2006 - listopad 2007
Realizované činnosti
Předprojektová činnost, projektová činnost, autorské dozory
Náklady stavby
270 mil. Kč

Předmětem stavby bylo rozšíření stávající dálnice D1 vpravo v úseku km 0,0 - 2,5 o jeden jízdní pruh, s cílem zkapacitnit uvedený úsek mezi ulicí 5. května a již rozšířenou dálnicí do Mirošovic. Součástí stavby byla změna parametrů šířkového a sklonového uspořádání stávající dálnice, vybudování nové stoky dešťové kanalizace ve vazbě na úpravy a doplnění systému odvodnění, výstavba přejezdů středního dělícího pásu, přeložky veřejného osvětlení, výstavba opěrné zdi, provedení vegetačních úprav, úprava a doplnění dopravního značení a vybavení uvedeného úseku kamerovým systémem s propojením na středisko správy a údržby dálnice Mirošovice.

Skrýt
Informace Další Předchozí Zavřít