FAKULTNÍ THOMAYEROVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU, STRUKTURÁLNÍ PLÁN ROZVOJE, PRAHA

Objednatel
Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou
Architekt
OBERMEYER HELIKA a.s.
Generální projektant
OBERMEYER HELIKA a.s.
Realizace stavby
7.IX
Realizace projektu
Realizované činnosti
koncepční studie, prezentační booklet
Náklady stavby

Strukturální plán rozvoje areálu FTNsP slouží pro dlouhodobé flexibilní plánování rekonstrukce a dostavby areálu zaměřené na modernizaci tohoto zdravotnického zařízení, zkvalitnění poskytované lékařské péče a zefektivnění provozu. Dále ověřuje jak možnosti využití daného území pro zvolený záměr, tak kapacity navrhovaných zařízení. Areál FTNsP je v celém řešeném rozsahu zahrnut v územním plánu hl. m. Prahy mezi plochy veřejného vybavení (VVZ). Strukturální plán řeší především systém příjmu pacientů vybudováním centrálního příjmu pacientů a urgentního příjmu s vazbou na ARO, odd. zobrazovacích metod a operační sály, lepší organizaci chodu jednotek intenzivní péče a operačních sálů včetně centrální sterilizace, umístění heliportu, účelné seskupení příbuzných medicínských oborů a centralizaci ambulantních provozů. Realizace většiny těchto provozů je ve strukturálním plánu navržena v nové výstavbě navazující na Kozákův urbanistický koncept Masarykových domovů. Stávající budovy by se měly po rekonstrukci využívat pro lůžkové jednotky a poliklinický provoz. Dále strukturální plán počítá s vybudováním a revitalizací hospodářsko-technické zóny, parkovacího domu, krytých koridorů pro provoz pěších pacientů a zaměstnanců, podzemních koridorů pro provoz hospodářských složek. Dále je řešena i potřeba výukových prostor. Součástí strukturálního plánu je též vyhodnocení současného stavu, návrh dopravního a komunikační řešení, návrh hospodářských složek, koncept infrastruktury – hlavní trasy inženýrských sítí, zhodnocení a návrh sadových úprav. Projekt vytyčuje hlavní zásady předpokládaného postupu rekonstrukcí existujích objektů a nové výstavby v pěti etapách s tím, že celá revitalizace bude probíhat za provozu nemocnice. Technická data stavby: Celková plocha areálu: 276 300 m2 Zastavěná plocha budovami: 50 000 m2 Obestavěný prostor: 841 200 m3 Charakteristické jednotky: Celková navrhovaná lůžková kapacita: 1 120 lůžek (standardní lůžka, JIP, ARO)

Skrýt
Informace Další Předchozí Zavřít