KOLBEN CUBE, PRAHA 9

Objednatel
KOLBEN CUBE, s. r. o.
Generální projektant
OBERMEYER HELIKA a.s.
Realizace stavby
nepostaveno
Realizace projektu
2008 - 2009
Realizované činnosti
dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro provedení stavby
Náklady stavby

TECHNICKÁ DATA STAVBY Obestavěný prostor: 155 000 m3 Zastavěná plocha: 5 900 m2 CHARAKTERISTICKÉ JEDNOTKY Kancelářské plochy: 20 000 m2 Počet parkovacích stání: 400 Projekt zahrnuje rekonstrukci stávající budovy a novostavbu na pozemcích bývalého průmyslového závodu Českomoravská Kolben Daněk. Rekonstruovaný objekt bývalé montážní haly bude tvořit funkční celek s novostavbou situovanou v jeho bezprostřední blízkosti. Základní půdorysný rozměr stávajícího objektu zůstane zachován. Jedná se o železobetonový skelet průmyslového charakteru s cihelnými vyzdívkami a příčkami. V 1.NP objektu budou situovány komerční plochy, předpokládá se zde umístění obchodů, restaurace a drobných služeb. Ve 2.NP až 5.NP budou na každém patře vytvořeny čtyři plochy pro kancelářské prostory s vlastním sociálním zázemím. Celkový vnější vzhled stávající budovy o pěti nadzemních podlaží zůstane zachován. 6.NP až 8.NP jsou řešeny jako nástavba na stávajícím objektu, se shodným dispozičním řešením. 6.NP bude ustoupené, terasa po celém obvodu budovy horizontálně oddělí hmotu nástavby, jejíž obvodový plášť bude převážně prosklený. Flexibilita dispozičního řešení rekonstrukce zaručuje, že celý objekt může fungovat jako jeden kompaktní organismus nebo jako šest oddělených jednotek. Koncepce stavby umožňuje variantní členění dispozic, od malých kanceláří po velkoprostorová pracoviště.

Skrýt
Informace Další Předchozí Zavřít