LÁVKA PŘES ROKLANSKÝ POTOK, ŠUMAVA

Objednatel
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava
Architekt
Generální projektant
OBERMEYER HELIKA a.s.
Realizace stavby
březen 2009 - únor 2011
Realizace projektu
2011 - 2012
Realizované činnosti
Dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro zadání stavby
Náklady stavby

Předmětem návrhu je lávka přes Roklanský potok v Národním parku a chráněné krajinné oblasti Šumava. Prostřednictvím nezpevněné komunikace bude napojena na silnici Modrava - Javoří pila na jedné straně, na běžeckou trať podél Roklanského potoka na straně druhé. Stavba se stane součástí stávající komunikační sítě obce Modrava a umožní propojení frekventovaných běžeckých a cyklistických turistických tras. Lávka je navržena jako jednopodlažní směrově nerozdělený silniční most o jednom poli. Založení mostu je hlubinné na mikropilotách, opěry jsou masivní železobetonové, obložené lomovým kamenem. Nosná konstrukce je tvořena dvěma obvodovými parapetními nosníky z lepeného lamelového dřeva, příčně spojenými zavětrovanými ocelovými válcovanými nosníky. Mostovku tvoří podélné dřevěné hranoly, na nichž jsou uloženy příčné dubové mostnice. Funkci zábradlí plní obvodové nosníky. Dřevěná zábradlí před a za mostem jsou kotvená do betonového křídla opěry, které je obloženo lomovým kamenem.

Skrýt
Informace Další Předchozí Zavřít