LÁVKA PŘES STUDENOU VLTAVU, ŠUMAVA

Objednatel
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava
Generální projektant
OBERMEYER HELIKA a.s.
Realizace stavby
2012 - 2013
Realizace projektu
2009 - 2011
Realizované činnosti
dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro zadání stavby
Náklady stavby

TECHNICKÁ DATA STAVBY

Délka mostu: 41,6 m
Rozpětí pole: 36 m
Plocha nosné konstrukce: 104,3 m2
Lávka „Černý Kříž" přes Studenou Vltavu se nachází na pomezí katastrů obcí Stožec a České Žleby, v místě bývalého mostu, který byl zničen po 2. světové válce. Most navazoval na násypové těleso výšky 0,3 - 2,5 m na pravém břehu Studené Vltavy směrem od osady Černý Kříž a výšky 1,5 - 3,5 m směrem k Dobré na Šumavě. Lávka je navržena jako trvalý jednopodlažní nepohyblivý a směrově nerozdělený silniční most o jednom poli. Založení mostu je hlubinné na mikropilotách, opěry jsou masivní, železobetonové, obložené lomovým kamenem. Nosná konstrukce je tvořena dvěma oblouky z lepeného lamelového dřeva, které jsou příčně spojené dřevěnými příčníky, pod mostovkou pak ocelovými válcovanými nosníky. Spodní pás nosné konstrukce - táhlo - tvoří dva lepené lamelové nosníky. Oblouky a táhla jsou spojené ocelovými závěsy. Mostovku tvoří podélné dubové mostnice. Na vnitřní straně oblouků mostu je umístěno dřevěné bezpečnostní zábradlí výšky 1,3 m, na obou stranách mostu kotvené do betonového křídla opěry obloženého lomovým kamenem.

Skrýt
Informace Další Předchozí Zavřít