LOGISTICKÝ A SKLADOVÝ AREÁL RICHTER FRENZEL, PRAHA

Objednatel
Richter + Frenzel, s. r. o.
Architekt
OBERMEYER HELIKA a.s.
Generální projektant
OBERMEYER HELIKA a.s.
Realizace stavby
2006 - 2007
Realizace projektu
2004 - 2006
Realizované činnosti
zajištění průzkumů, posouzení a zaměření, urbanistická studie, architektonická studie, projektová činnost, projektový management, autorské dozory
Náklady stavby
250 mil. Kč

TECHNICKÁ DATA STAVBY
obestavěný prostor:89 600 m3
zastavěná plocha:8 690 m2

Zadáním investora bylo vytvořit kompaktní budovu skladovací haly s přidruženými provozy a architektonickým ztvárněním čitelně vyjádřit funkční náplň jednotlivých částí objektu. Navržený objekt je tvořen prostorami skladovací haly a jejího zázemí s provozy příjmu a expedice, administrativní částí, prodejnou a vzorkovnou. Architektonickou dominantu představuje zaoblená nárožní hmota vzorkovny, ostatní prostory mají, v souladu s funkcí, kterou plní, utilitární charakter. Objekt je navržen jako železobetonový skelet s pláštěm z barevných obvodových panelů. V administrativní části a ve stravovacím zařízení objektu se uplatňují velké okenní otvory, které přispívají k vytvoření příznivých pracovních podmínek pro zaměstnance areálu. Projekt řeší úpravy parteru, nezpevněné plochy jsou zatravněny a zkulturněny sadovými úpravami. Dispozičně objekt reaguje na bezprostřední blízkost městského okruhu, administrativní trakt je situován podél klidné přístupové komunikace a chráněn před hlukem z automobilového provozu na městském okruhu.

Skrýt
Informace Další Předchozí Zavřít