NÁRODNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA, PRAHA

Objednatel
Státní technická knihovna + SEKYRA Group, a.s.
Architekt
PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o.
Generální projektant
OBERMEYER HELIKA a.s.
Realizace stavby
2006 - 2008
Realizace projektu
2004 - 2006
Realizované činnosti
průzkumné a přípravné práce, návrh stavby, dokumentace vlivu na životní prostředí, dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení, výběr zhotovitele, realizační dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby, inženýrská činnost, autorský dozor
Náklady stavby
1,5 mld.Kč

Technická data stavby:
Obestavěný prostor: 172 258 m3
Zastavěná plocha typ.podlaží: 5 186 m2
Charakteristické jednotky: Celkový počet svazků ve volném výběru 850 000, celkový počet svazků ve skladu 600 000-1 000 000, celkový počet čtenářských míst 1200

Titul Vynikající betonová konstrukce 2009
Zvláštní cena poroty Nejlepší z realit – Best of Realty 2009

Novostavba sloužící významné české technické a kulturní instituci – Národní technické knihovně – zaujímá mezi stavebními projekty realizovanými ve společnosti OBERMEYER HELIKA zvláštní postavení. Budova je unikátní svým konstrukčním a architektonickým řešením a v čase svého dokončení byla jednou ze staveb s nejpokrokovějším technickým a technologickým provedením. Jedinečné statické řešení rozponu nosného skeletu o rastru 15 x 15 metrů, unikátní konstrukce obvodového pláště z atypických skleněných elementů, inovativní koncepce protipožární ochrany budovy, použití pohledového betonu jako finálního interiérového povrchu, uplatnění speciálních akustických povrchů pro eliminaci hluku, celková koncepce mikroklimatu v budově s u nás dosud nerealizovaným systémem aktivace betonového jádra – tyto a další technická řešení činí z budovy knihovny skutečný unikát.

Novostavba knihovny doplňuje stávající komplex budov univerzitního kampusu Českého vysokého učení technického a Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Dejvicích. Národní technická knihovna představuje nejmodernější knihovnickou instituci v České republice. .

Skrýt
Informace Další Předchozí Zavřít