NEMOCNICE JABLONEC NAD NISOU – GYNEKOLOGICKO PORODNICKÉ ODDĚLENÍ

Objednatel
Nemocnice Jablonec nad Nisou
Architekt
OBERMEYER HELIKA a.s.
Generální projektant
OBERMEYER HELIKA a.s.
Realizace stavby
2001 – 2002
Realizace projektu
2000 – 2001
Realizované činnosti
studie, projekt pro stavební povolení a realizaci stavby, autorský dozor, dozor zpracovatele realizační dokumentace
Náklady stavby
30 mil. Kč

TECHNICKÁ DATA STAVBY
obestavěný prostor: 4 750 m3
zastavěná plocha: 1 650 m2
CHARAKTERISTICKÉ JEDNOTKY
počet lůžek celkem: 32
porodnická část: 12 lůžek pro matku a dítě (rooming), 4 lůžka novorozenců
gynekologická část: 20 lůžek, 3 porodní pokoje, 1 porodní (sekční) sálek, 1 vyšetřovna ambulantní
Tato komorní úloha byla výjimečná nikoli rozsahem, ale náročností, vyplývající ze záměru upravit jedno podlaží v pavilonu A pro gynekologicko-porodnické oddělení. Realizovanými úpravami se podařilo vhodným dispozičním, materiálovým a barevným řešením vytvořit pro pacientky a personál příjemné prostředí odpovídající soudobým požadavkům na poskytování zdravotní péče v oblasti gynekologické a porodnické a vytvořit standardní hygienické a prostorové podmínky. Projekt i stavbu bylo nutno přizpůsobit požadavku na realizaci rekonstrukce za nijak významně omezeného provozu v objektu, bez dopadu na výslednou kvalitu díla. Náročné byly z tohoto hlediska technické rozvody a zásahy do nosné konstrukce, související s vytvořením nového arkýře, umožňujícího prodloužit lůžkové pokoje v jednom traktu objektu. Pacientky mají dvou až třílůžkové pokoje s hygienickou buňkou a dva pokoje intenzivní péče, v komplexu je dále novorozenecký úsek. Interiérové vybavení prostorných porodních pokojů, kde rodička pobývá určitou dobu před porodem, navozuje přívětivou a domáckou atmosféru.

Skrýt
Informace Další Předchozí Zavřít