NEMOCNICE JIČÍN – HOSPODÁŘSKÝ PAVILON

Objednatel
Oblastní nemocnice Jičín
Architekt
OBERMEYER HELIKA a.s.
Generální projektant
OBERMEYER HELIKA a.s.
Realizace stavby
2004 – 2005
Realizace projektu
2002 – 2003
Realizované činnosti
studie a doplnění zadání stavby, projekt pro územní povolení a stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby, autorský dozor generálního projektanta, zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, dozor zpracovatele realizační dokumentace včetně koordinační činnosti
Náklady stavby
80 mil. Kč

TECHNICKÁ DATA STAVBY
obestavěný prostor: 18 000 m3
zastavěná plocha: 1 200 m2
CHARAKTERISTICKÉ JEDNOTKY
kuchyně: 1 000 hlavních jídel
prádelna: 1 100 kg prádla
kancelářská pracoviště, ředitelství: 38 zaměstnanců

Součástí hospodářské zóny nemocnice v Jičíně je hospodářská a kancelářská budova postavená v meziválečném období (1923-1930), kdy vznikl základ novodobé koncepce areálu. Vzhled původní hospodářské budovy byl negativně ovlivněn několika přístavbami a před rekonstrukcí a dostavbou působil nesourodě, především ale nevyhovoval současným potřebám nemocnice. Původní projekt počítal s rekonstrukcí a dostavbou. Během prací na projektu a po provedení detailních průzkumů se však ukázalo, že bude účelné na daném půdorysu postavit objekt nový. S ohledem na zachování charakteru celého souboru i blízkost městské památkové rezervace je nový objekt navržen v duchu svého původního architektonického řešení.

Celá budova má dvě nadzemní podlaží, podkroví a valbovou střechu. Architektonické řešení je založeno na symetrické kompozici objektu a na klasickém skladebném principu fasády, vycházejícím z původní koncepce. Hospodářský pavilon zahrnuje 3 samostatné provozy: stravovací, prádelenský a administrativní. Nad hlavním vchodem v úrovni 2.NP je k hlavnímu pavilonu nemocnice připojen nadzemní spojovací chodbou stravovací provoz a celý hospodářský pavilon. Obnovený hospodářský pavilon je důstojným závěrem východní části centrálního parkového prostoru nemocnice, do kterého jsou obrácena velká okna jídelny pro personál nemocnice.

Skrýt
Informace Další Předchozí Zavřít