NEMOCNICE JIČÍN – PAVILON INTERNÍCH OBORŮ

Objednatel
Královéhradecký kraj
Architekt
OBERMEYER HELIKA a.s.
Generální projektant
OBERMEYER HELIKA a.s.
Realizace stavby
2006 - 2008
Realizace projektu
2004 - 2006
Realizované činnosti
aktualizace a doplnění zadání stavby, geodetické práce, projekt pro stavební povolení, realizační dokumentace, výtvarné řešení interiéru, dozor zpracovatele realizační dokumentace včetně koordinační činnosti
Náklady stavby
cca 200 mil. Kč

TECHNICKÁ DATA STAVBY
obestavěný prostor: 26.000 m3
zastavěná plocha: 1.300 m2

CHARAKTERISTICKÉ JEDNOTKY
lůžková část: 92 lůžek v ošetřovacích jednotkách, z toho: 70 interních lůžek, 22 neurologických lůžek, 12 lůžek multidisciplinární jednotka intenzivní péče
ambulantní část: 10 vyšetřoven ambulantní části, z toho: 6 vyšetřoven interních oborů, 4 vyšetřovny neurologické (dalších sedm vyšetřovny je součástí jednotlivých lůžkových oddělení a jedna vyšetřovna je součástí jednotky intenzivní péče)

Areál oblastní nemocnice v Jičíně vytváří ucelený komplex, jehož hlavní část byla vybudována v meziválečném období (1923-1930). Areál má zřetelně vymezenou zónu nemocničních pavilonů a zónu hospodářskou, parkově upravená bohatá zeleň je soustředěna v jeho centrální části. Pavilon interních oborů (dříve sloužící jako chirurgický) je dominantním objektem původní urbanistické kompozice z konce dvacátých let.

Osa symetrie budovy je zároveň osou symetrie této areálové kompozice, která byla respektována při návrhu rekonstrukce a dostavby pavilonu i úprav přilehlých ploch a dále zvýrazněna přenesením hlavního vstupu do osy budovy. V zásadě se nezměnil vzhled hlavních průčelí ani výška stavby. Dostavěná část vyplnila prostor vymezený původně bočními křídly budovy. Nové řešení výrazně zlepšuje provozní vazby na další budovy areálu realizací nadzemních spojovacích chodeb k pavilonu RDG, resp. až k pavilonu operačních oborů a také ke stravovacímu pavilonu. Vazby na pozemní komunikace zkvalitňuje napojení na obslužnou komunikaci za budovou.

Skrýt
Informace Další Předchozí Zavřít