NEMOCNICE JIČÍN – PAVILON OPERAČNÍCH OBORŮ

Objednatel
Oblastní nemocnice Jičín
Architekt
OBERMEYER HELIKA a.s.
Generální projektant
OBERMEYER HELIKA a.s.
Realizace stavby
1997 - 2000
Realizace projektu
1996 - 1997
Realizované činnosti
aktualizace a doplnění zadání stavby, geodetické práce, projekt pro územní povolení a stavební povolení, výkon veřejnoprávní inženýrské činnosti, dokumentace pro provedení stavby, autorský dozor generálního projektanta, výtvarné řešení interiéru, zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, dozor zpracovatele realizační dokumentace včetně koordinační činnosti
Náklady stavby
cca. 220 mil. Kč

TECHNICKÁ DATA STAVBY
obestavěný prostor: 42 460 m3
zastavěná plocha: 2 410 m2

CHARAKTERISTICKÉ JEDNOTKY
počet operačních sálů: 3
počet zákrokových sálů: 2
počet lůžek: 112
počet lůžek intenzivní péče: 10
počet porodních pokojů: 3
centrální sterilizace: 135 m2

Novostavba pavilonu se významně uplatňuje ve struktuře širšího centra města Jičína, přiléhá k ulici Čsl. armády a dotváří začátek její uliční fronty. Do areálu nemocnice orientované křídlo ohraničuje klidné nádvoří otevřené jižním směrem k Bolzanově ulici. Obě tato na sebe kolmá křídla (H a CH) o čtyřech nadzemních a jednom podzemním podlaží se spojují v místě komunikační vertikály, která je ukončena - náznakem věže - v pátém podlaží. V křídle vybíhajícím směrem do areálu jsou ve čtyřech podlažích lůžková oddělení, v křídle druhém je umístěna komplementární složka nemocnice s operačními sály, s oddělením intenzivní péče a porodnicí. V přízemí tohoto křídla je umístěn akutní příjem, zákrokové sály a chirurgická ambulance přístupná samostatným vstupem, která funguje také jako pohotovost.

Skrýt
Informace Další Předchozí Zavřít