NEMOCNICE JIČÍN – REKONSTRUKCE PAVILONU ZOBRAZOVACÍCH METOD

Objednatel
Oblastní nemocnice Jičín
Architekt
OBERMEYER HELIKA a.s.
Generální projektant
OBERMEYER HELIKA a.s.
Realizace stavby
2002 - 2003 (I. etapa 1996)
Realizace projektu
2002 - 2003 (I. etapa 1996)
Realizované činnosti
aktualizace a doplnění zadání stavby, geodetické práce, projekt pro stavební povolení, realizační dokumentace, výtvarné řešení interiéru, dozor zpracovatele realizační dokumentace včetně koordinační činnosti
Náklady stavby
cca 40 mil. (bez vybavení)

TECHNICKÁ DATA
obestavěný prostor: 9 900 m3
zastavěná plocha: 700 m2

CHARAKTERISTICKÉ JEDNOTKY
ambulantní část:
1NP – radioterapeutické oddělení, oddělení nukleární medicíny
2NP – vyšetřovny RDG, CT, ultrazvuk, angiografický komplet
3NP – oddělení rehabilitace, archiv, kanceláře
4NP – pokoje lékařů

Areál oblastní nemocnice v Jičíně vytváří ucelený komplex, jehož rozhodující část byla vybudována v meziválečném období (1923 – 1930). Areál má zřetelně vymezenou zónu nemocničních pavilonů a zónu hospodářskou. Parkově upravená bohatá zeleň je soustředěna v jeho centrální části. Pavilon zobrazovacích metod z poloviny 70. let byl řešen jako třípodlažní montovaný železobetonový skelet, fasády členěné pásovými okny byly obložené keramickými panely. Výtah obsluhoval pouze 1. a 2. podlaží (3 stanice).

Rekonstrukce pavilonu proběhla ve dvou etapách. Hlavní část dispozičních úprav spočívala v realizaci dostavby 3.podlaží na celý půdorys. Původní plochá střecha byla nahrazena zastřešením tvarově klasickým, odpovídajícím charakteru nemocničního areálu. Prostor nově vytvořeného podkroví je v nemocničním provozu rovněž využíván, rekonstruovaný výtah zajišťuje obsluhu všech tří podlaží.

Skrýt
Informace Další Předchozí Zavřít